Analýza vývoje ekonomiky ČR – prosinec 2021

Publikováno:

3.1.2022

Autor:

Odbor ekonomických analýz

Dokument poskytuje hlavní tendence makroekonomického vývoje, průmyslu, stavebnictví, zahraničního a vnitřního obchodu.

Česká republika zažila v roce 2020 nejhlubší ekonomický propad v historii. HDP v loňském roce klesl o rekordních 5,8 %. V důsledku šíření nákazy Covid-19 přistoupila většina světových vlád, včetně té české, k ráznému zamezení ekonomické i sociální aktivity. Očekávané oživení v roce 2021 přichází pouze pomalu a jen v některých sektorech ekonomiky. K zotavení přispívá hlavně zvýšená spotřeba domácností a vládních institucí při současném výrazném růstu investiční aktivity. Domácí trh práce zůstal v roce 2020 i v prvních třech čtvrtletích 2021 relativně odolný vůči krizi. Hlavní příčinou byla vládní opatření v podobě programů Antivirus na podporu zachování zaměstnanosti.

Z napjatého trhu práce profitovali zaměstnanci, kteří měli lepší vyjednávací pozici, což přispělo k růstu mezd. Průměrná hrubá nominální mzda stoupla ve 3. čtvrtletí 2021 meziročně o 5,7 %. Rychlý růst spotřebitelských cen však omezil růst reálné mzdy na 1,5 %. Ve všech odvětvích národního hospodářství došlo ve 3. čtvrtletí 2021, i v porovnání se stejným obdobím předkrizového roku 2019, k mzdovému růstu. Nejvyšší růstovou dynamiku v tomto období zaznamenal sektor zdravotnictví a sociální péče. Nejvyšší průměrné mzdy se drží v sektorech informačních a komunikačních činností, peněžnictví a pojišťovnictví a v odvětví výroby a rozvodu elektřiny.

Průmysl jako celek prozatím nedosáhl na úplnou obnovu. Na vině je zejména automobilový průmysl. I když značná část odvětví zpracovatelského průmyslu již přesáhla předkrizový výkon, je patrné, že pandemie za sebou zanechala další problémy. Mezi ty patří hlavně narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců. To způsobilo růst cen vstupů i námořní přepravy a nedostatek výrobních komponent, zejména čipů. Pozitivní zprávou je vyšší objem celkových nových zakázek, které budou přispívat k zotavení domácího průmyslu. Stavební produkce, i když byla meziročně mírně vyšší, prozatím ztráty způsobené pandemií nedokázala odmazat.

Budoucí vývoj nejen české ekonomiky je nejistý.

Celý článek zde |