Antimonopolní úřad pokutoval Lysou nad Labem. Kvůli diskriminační loterijní vyhlášce musí zaplatit 280 tisíc korun

Město podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pochybilo, když v období od 1. prosince 2012 do 3. září 2019 uplatňovalo na svém území regulaci umožňující provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her/hazardních her pouze na adresních místech uvedených v příloze obecně závazných vyhlášek vydávaných od roku 2011, aniž by výběr těchto adresních míst provedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií. Úřad nyní zamítl rozklad města proti prvostupňovému rozhodnutí a potvrdil 280tisícovou pokutu.

Podle ÚOHS bylo uvedené jednání způsobilé bez objektivně ospravedlnitelných důvodů narušit hospodářskou soutěž jak na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her/hazardních her, tak na trhu provozování provozoven, v nichž se tyto hry provozují, na území města Lysá nad Labem.

Jednalo se tak o zvýhodnění soutěžitelů, kteří mohli na povolených adresních místech nadále uvedené hry a provozovny provozovat.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna v řízení o rozkladu zamítl námitky týkající se například nesprávného vymezení relevantního trhu, nesplnění podmínek pro aplikaci § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže a potvrdil, že se jednalo o trvající přestupek. 

Zároveň konstatoval, že není nutné prokázat skutečné narušení hospodářské soutěže a že byl správně vyložen pojem ospravedlnitelné důvody. Předseda úřadu se rovněž ztotožnil s postupem první instance při výpočtu pokuty a celkově shledal, že závěry prvostupňového orgánu o naplnění zákonných znaků skutkové podstaty přestupku podle zákona netrpí vadami a prvostupňové rozhodnutí tedy považuje za zcela správné, přezkoumatelné a zákonné.

(ede)

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO