Bez příkras a nostalgie. Spočítejte si, na kolik vyšel život Čechů za socialismu

Spočítejte si, kolik stál nákup před 30 lety a nyní

Přestože se podle cenovek může zdát, že zboží bylo před 30 lety levnější, opak je pravdou. Výrazně nižší byly totiž také platy. Jak se může každý v kalkulačce cen Aktuálně.cz přesvědčit, výsledný poměr vychází výrazně v neprospěch komunistické plánované ekonomiky.

Zatímco podle dat českých statistiků dosahovala průměrná mzda v letošním druhém čtvrtletí částky 38 275 korun, v roce 1989 to bylo 3170 Kčs.

Výběr a množství potravin v nákupním košíku i současnou výši mzdy si v kalkulačce můžete změnit dle vlastní potřeby a zjistit tak, jaký podíl svého platu vydáte na běžný nákup vy. Průměrné ceny za letošní rok jsou ze září.

Výsledek:

1989
Cena nákupu: Mzda:
Procentní podíl nákupu ze zadané mzdy
2021
Cena nákupu: Mzda:
Procentní podíl nákupu ze zadané mzdy

Jak dlouho se vydělávalo na…

Vybavení českých domácností prošlo za tři desetiletí zásadní změnou. V roce 1989 měla třeba automatickou pračku či barevný televizor jen necelá polovina lidí. Dnes toto vybavení chybí pouze dvěma procentům domácností. A to nemluvíme o technologických novinkách, jako byl koncem 80. let domácí počítač. Podle statistiků tehdy měla vzácný stroj doma dvě procenta domácností, zatímco dnes ho vlastní čtyři pětiny Čechů.

Na osobní automobily existovaly pořadníky. Na škodovku přitom průměrný Čech před 30 lety vydělával přes dva roky, dnes jen necelý rok. Jak však ukazuje naše srovnání, stejně tak se v roce 1989 vydělávalo podstatně déle i na většinu dalších věcí.

1989 2021
Chladnička s mrazničkou 39 prac. dní5 780 Kčs 9,5 prac. dne14 152 Kč
Automatická pračka 40 prac. dní5 950 Kčs 6,5 prac. dne9 825 Kč
Elektrický vysavač 9 prac. dní1 360 Kčs 3 prac. dny4 214 Kč
Automobil Škoda 569 prac. dní84 600 Kčs 214 prac. dní323 201 Kč
Jízdní kolo pánské horské 10 prac. dní1 530 Kčs 10 prac. dní15 111 Kč
Pobyt na horách (1 osoba) 7 prac. dní1 040 Kčs 4,2 prac. dne6 366 Kč
Dámská obuv celoroční kožená 2,5 prac. dne380 Kčs 1 prac. den1 368 Kč
Dětské jeansové kalhoty 1,2 prac. dne185 Kčs 0,3 prac. dne457,23 Kč
Pánský oblek 6,5 prac. dne966 Kčs 4,8 prac. dne7 169 Kč

Doprava

Ceny benzinu, nafty i jízdného v MHD za 30 let vzrostly. Zatímco však v roce 1989 padlo na dopravu 10,9 procenta výdajů českých domácností, loni to bylo 9,6 procenta. Nejnovější ceny jsou ze záři 2021.

Jak se změnily české domácnosti

České domácnosti stárnou a zmenšují se. Před 30 lety zde bylo přes 3,8 milionu domácností, loni to bylo skoro 4,4 milionu. Jejich velikost se přitom ale zmenšuje – obecně se snižuje počet dětí i pracujících osob v domácnostech a naopak roste zastoupení nepracujících důchodců. Nejpozitivnější je však statistika délky dožití. Od dob komunismu se život obyvatel Česka výrazně prodloužil.

Počet domácností

Zatímco v roce 1989 žila osamoceně necelá čtvrtina osob, loni se jejich podíl blížil 30 procentům. Vyšší zastoupení mají nyní i dvoučlenné domácnosti. Tříčlenných je zhruba stejně jako před 30 lety, ale od počtu čtyř a více osob je naprosto zřejmý vyšší podíl takových domácností na konci 80. let.

0Počet domácností 1989

0Počet domácností 2020

0Počet lidí v domácnosti 1989

0Počet lidí v domácnosti 2020

Věk obyvatel

1989 2020
0-14 let 21,7 % 16,1 %
15-64 let 65,8 % 63,8 %
65+ 12,5 % 20,2 %

Počet obyvatel

1989 2020
Celkem 10 362 000 10 702 000
Muži 5 036 000 5 275 000
Ženy 5 326 000 5 427 000

Naděje dožití při narození

1989 2020 rozdíl
Muži 68,1 76 7,9
Ženy 75,5 81,8 6,3

Rodinný stav

Oproti minulosti jsou dnes silněji zastoupeny domácnosti bez dětí. V roce 1989 bylo bezdětných něco přes 55 procent, loni už více než dvě třetiny. Na dvojnásobek také vzrostl podíl neúplných rodin, kde jeden z rodičů chybí. V současnosti tvoří téměř 10 procent.

Příjmy českých domácností a průměrné mzdy

Průměrná meziroční inflace mezi lety 1989 a 2020 dosáhla podle dat statistiků přibližně šest procent. Znamená to, že na cenovkách obchodů byly každý rok u stejného zboží o šest procent vyšší částky.

Peněz v peněženkách nebo nově i na platebních kartách však přibývalo o něco rychleji. Zatímco průměrná mzda z doby před 30 lety ve výši 3170 Kčs by v současných cenách přesahovala 20 000 korun, ve skutečnosti bral loni průměrný Čech 35 611 Kč. Argument, že dvě třetiny lidí na průměrnou mzdu nedosáhnou, přitom příliš neobstojí. Jen o málo menší je totiž v současnosti i mzdový medián, tedy částka, od které má přesně polovina lidí vyšší a polovina zase nižší plat.

Vzhledem k tomu, že socialistická společnost byla plánovanou ekonomikou „srovnaná“ do jedné úrovně, zákonitě došlo v rámci tržního hospodářství k rozevírání nůžek mezi nejbohatšími a nejchudšími Čechy.

Před 30 lety měla desetina domácností s nejvyššími příjmy své celkové příjmy cca 3,5krát vyšší než 10 procent domácností s nejnižšími příjmy, zatímco předloni měly ty nejbohatší své příjmy vyšší už 5,5krát.

Přesto však patří česká společnost stále mezi nejrovnostářštější na světě a rozdíly mezi chudými a bohatými jsou zde nízké. Nejnovější data uvedená v grafech se vztahují k září 2021.

0 KčsČisté průměrné roční příjmy domácností 1989

0Čisté průměrné roční příjmy domácností 2020

Za co české domácnosti utrácejí

Útraty na osobu před 30 lety přesahovaly 22 tisíc Kčs ročně. Z toho více než čtvrtinu tvořily potraviny a nealko nápoje.

V roce 2018 byly tyto výdaje asi šestkrát vyšší, ale jen necelou pětinu z této částky utrácely domácnosti za potraviny a nealko. Naopak skoro trojnásobně se zvýšil podíl výdajů za bydlení, a to z 9,7 procenta na čtvrtinu. Více Češi vydávají podle statistik také za zdravotnické služby – přibližně osminásobek podílu z let osmdesátých.

Průměrné měsíční výdaje za bydlení na osobu

Pokud bychom ve srovnání měli najít jednu položku, která se na zvýšení výdajů podepsala skutečně podstatně, je jí zcela jasně bydlení. Průměrné měsíční výdaje za bydlení na osobu se od roku 1989 zvýšily na dvanáctinásobek, výdaje na nájemné se zvedly 13krát a na elektřinu, plyn a paliva více než 16krát.

Jedná se o výdaje, které jsou celorepublikovým průměrem na jednoho člena domácnosti (nikoli celou domácnost) a jsou zaokrouhleny na celé koruny. Proto se uvedená výše částek může jevit jako nízká.

1989 2020
Bydlení celkem 181 Kčs 3 023 Kč
Nájemné 47 Kčs 1 213 Kč
Elektřina, plyn, paliva 70 Kčs 1 278 Kč
Údržba, drobné úpravy bytu 37 Kčs 265 Kč
Dodávky vody, další komunální služby 28 Kčs 266 Kč

Obrazem: Jak vypadaly nákupy za socialismu

Spotřeba potravin

Stravovací styl Čechů se za posledních 30 let změnil. V současnosti jíme oproti době před 30 lety méně hovězího a vepřového, másla a vajec. Pijeme například i méně mléka. Jíme naopak více rostlinných tuků, zeleniny a ovoce – hlavně toho exotického. Konzumujeme také mnohem více minerálek, sodovek a limonád.

Čeho nakoupíme více a čeho méně

Jak z kalkulačky v úvodu této grafiky vyplývá, oproti socialismu si za běžnou mzdu mohou Češi dopřát více prakticky všeho.

Z průměrné měsíční výplaty ve výši 31 885 korun pro rok 2018 si tak koupíme například výrazně více čokolády. Možná i proto, že tato potravina byla před 30 lety považována za luxusní, a její cena tak byla i relativně mnohem vyšší. Po revoluci proto inflační zdražení nebylo tak razantní jako v případech jiných potravin.

Výjimky však přesto existují. Dražší jsou třeba brambory nebo uhlí. Před rokem 1989 bylo totiž podobné zboží naceněné centrálně a stát ceny uměle držel na nízké úrovni i několik let.

Čeho si koupíme méně

Čeho si koupíme více

Zdroj: Český statistický úřad

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO