Čerpací, plnící a dobíjecí stanice – výkaz Crs(MPO) 2-02, dotazník Crs(MPO) 1-01, evidence PHM – příloha 6, evidence elektřiny – příloha 7 za rok 2021

Publikováno:

3.1.2022

Autor:

odbor 41400

Formuláře statistických výkazů, evidence pohonných hmot a evidence spotřebované elektřiny pro dobíjení vozidel ke stažení, informace o kontaktní osobě, adresa pro zasílání statistických výkazů.

Formulář pololetního výkazu Crs (MPO) 2-02 za 2. pololetí 2021 se vyplňuje za všechny stanice sítě dohromady na jeden výkaz

Formulář ročního dotazníku Crs (MPO) 1-01 za rok 2021 se vyplňuje za každou stanici zvlášť

(jedna stanice = jeden dotazník)

Kontaktní místo:

MPO, oddělení analýz a datové podpory koncepcí, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Štěpán, CSc., tel.: 224 853 480, e-mail: [email protected]

Ing. Luděk Dušek, tel.: 224 852 437, e-mail: [email protected]

Datová schránka ID: bxtaaw4

Periodicita statistického zjišťování:

Crs (MPO) 1—02 — pololetní

Crs (MPO) 1—01 — roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

Pololetní výkaz Crs (MPO) 2—02

do 28. 2. 2022

Roční dotazník Crs (MPO) 1—01

do 28. 2. 2022

UPOZORNĚNÍ!

Toto statistické zjišťování nenahrazuje plnění povinnosti Evidence pohonných hmot a Evidence elektřiny pro dobíjení vozidel podle vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Čerpací stanice, kde se prodávají pohonné hmoty, jsou povinny zaslat údaje o prodaném množství podle přílohy č. 6 vyhlášky a dobíjecí stanice jsou povinny zaslat údaje o množství spotřebované elektřiny pro dobíjení vozidel podle přílohy č. 7 vyhlášky, vždy do konce února následujícího roku.

Za rok 2021 je termín do 28. února 2022.

Pro usnadnění splnění povinnosti Evidence pohonných hmot a elektřiny podle vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách Vám předkládáme formulář Přílohy č.6 a č.7 ve formátu XLS.

Celý článek zde |