Česká republika může začít čerpat 5 miliard eur do dopravy. Evropská komise jí dala zelenou

Rozvoj železniční a silniční sítě, podpora drážní dopravy ve městech a výstavba infrastruktury alternativních paliv. To jsou priority, které si Česká republika stanovila v rámci Operačního programu Doprava 2021-2027. Evropská komise jí teď otevírá cestu. Oficiálním schválením může ČR čerpat téměř 5 miliard eur na rozvoj dopravy.

Jako strategický cíl si Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu.“ Jednoznačnou prioritou, která umožní lepší propojení mezi regiony, Českou republikou a ostatními státy EU, je rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy. Doprava a dopravní obslužnost stále patří mezi nejvýznamnější problémové oblasti v České republice.

Operační program OPD3 navazuje na Operační program Doprava 2014-2020 (OPD2), jehož základní principy a implementační mechanismy přebírá, případně zlepšuje.  

„Schválením Operačního programu doprava (OPD3) se završil několikaletý proces přípravy a vyjednávání. To, že Evropská komise program schválila, je velmi důležitým signálem, že financování cílů, které si ČR vytkla v oblasti dopravy, bude možné alespoň zčásti řešit dotacemi z Programu Doprava“, říká ministr dopravy Martin Kupka.

Ukázky projektů finacované z předchozího operačního programu. Zdroj: ministerstvo dopravy
Ministr dopravy Martin Kupka na zasedání Evropského parlamentu. Foto: Ministerstvo dopravy

Priority OPD3

  • intervence na železnici a na silniční síti TEN-T doplněné intervencemi v oblasti inteligentních dopravních systémů
  • silniční projekty mimo síť TEN-T 
  • projekty v oblasti městské dopravy (tramvajové a trolejbusové tratě) a infrastruktury alternativních paliv.

Celková alokace OPD3 činí přibližně 4,86 mld. EUR, což z něj činí největší operační program v České republice.

Jana Bartošová

Celý článek zde