ČEZ: Hlavní body konferenčního hovoru k 1Q24 – hlavním tématem dostavba jaderek

Hlavním tématem konferenčního hovoru byla výstavba nových jaderných bloků. Firma oznámila, že schéma financování pro první blok (1,0-1,2 GW) omezuje expozici ČEZu vůči potenciálnímu překročení nákladů (způsobených ze strany ČEZ) na 1,7 mld.
ZDROJ: Podnikání

Zajímavost :  Ministerstvo zjednoduší dovoz potravin, omezí administrativu