Další zvýšení důchodů. Třetí valorizace přijde už v září

Kvůli vysoké inflaci se od září znovu mimořádně zvednou důchody. Půjde už o druhé mimořádné zvýšení v letošním roce.

Zásluhová část důchodů vzroste od září o 5,2 %. Průměrný starobní důchod by se tak měl zvýšit zhruba o 700 korun. Na twitteru to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Poprvé kvůli vysoké inflaci porostou důchody od června: všem důchodcům procentní výměra penze vzroste o 8,2 %, u průměrného důchodu to znamená o růst o 1017 korun. Na začátku roku při pravidelné valorizaci stoupl průměrný důchod o 805 korun.

Zákon o důchodovém pojištění počítá s mimořádnou valorizací pokaždé, když inflace počítaná Českým statistickým úřadem přesáhne hranici 5 %. Počítá se přitom se součtem meziměsíčních nárůstků inflace od poslední valorizace.

Nejprve se tedy vycházelo z pravidelné valorizace na začátku nového roku, tedy od lednové výplaty důchodů. Ta vycházela z inflace do konce června roku 2021 a období pro další valorizaci se tedy počítalo od července 2021. Nad pět procent v součtu se inflace dostala v lednu, a to hned na 8,2 %, protože na začátku roku 2022 meziměsíční inflace vyskočila o 4,4 %.

Zákon dále říká, že k mimořádné valorizaci dojde přesně po pěti měsících od měsíce, kdy sledovaná inflace překročí 5 %. První mimořádné valorizace tak letos bude v červnu.

Od února ale běží nové počítání pro další valorizaci a součet meziměsíčních přírůstků za únor, březen a duben se už znovu dostal nad 5 %, konkrétně na 5,2 %. O tolik poroste zásluhová část důchodů od září.

Pro státní rozpočet v roce 2022 to znamená navýšení výdajů za červnovou valorizaci zhruba o 21 miliard korun a za zářijovou zhruba o dalších 8 miliard.

Konkrétně si mimořádné navýšení důchodů ukážeme na příkladu průměrné penze ve výši 16 300 korun: Základní výměra, která je pro všechny důchody stejná, zůstane na 3 900 korunách. Procentní výměra (zásluhová část), která teď dělá zbylých 12 400 korun, se od června zvýší o 8,2 %, tedy o 1017 korun. Po červnovém navýšení tak dosavadní důchod 16 300 korun vzroste na 17 317 korun. V září se pak bude valorizovat opět jen zásluhová část, která v červnu vzrostla na 13 417 korun. V září vzroste o 5,2 % na 14 115 korun a celkový důchod tak od září bude 18 015 korun.

Dřívější růst

Cílem mimořádné valorizace podle zákona je, aby penzisté v době rychlého růstu cen nečekali na zvýšení důchodů třeba i celý rok – až do příští řádné valorizace od ledna. Mimořádná valorizace důchody zvýší rychleji a udrží tak kupní sílu důchodců i v době rostoucích cen.

Po druhé mimořádné valorizaci už bude následovat nejspíše řádná valorizace opět od začátku následujícího roku, do které se kromě inflace započítává i polovina růstu průměrné mzdy. Inflace se ale do této řádné valorizace bude počítat nikoli za celý předešlý rok, ale už jen za měsíce, které následovaly po období, z něhož se počítaly mimořádné inflace. Když tedy došlo k překročení pětiprocentní hranice znovu v dubnu 2022, bude se do další řádné valorizace počítat inflace za květen až červen.

„Období pro zjišťování růstu cen se stanoví tak, že prvním měsícem tohoto období je kalendářní měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při předchozím zvýšení procentní výměry důchodů,“ říká k tomu zákon o důchodovém pojištění ve čtvrtém odstavci paragrafu 67.

Mimořádná valorizace se stejně jako řádná týká všech typů důchodů – tedy starobníchinvalidních i pozůstalostních (vdovskévdovecké i sirotčí).

Pomoc s drahotou

„Jsem velmi rád, že díky automatické valorizaci aspoň zčásti pomáháme našim seniorům zvládat stávající situaci, kdy zejména vyšší ceny potravin a energií velmi nemile zasahují do jejich peněženek,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU–ČSL).

„V minulých dnech se nám podařilo poměrně přesně zmapovat skupiny, které nejvíce trpí současným zdražováním. Vedle samoživitelek a početnějších rodin s dětmi to jsou právě senioři. V rámci této skupiny jsou na tom nejhůře samostatně žijící senioři s vyššími náklady na bydlení, včetně vytápění nebo elektřiny,“ dodal Jurečka.

Ministr dále připomněl, že kdo má problém se splácením faktur za drahé energie, měl by se obrátit na úřady práce, které vyplácejí sociální podporu, klasicky příspěvek na bydlení. „Jeho průměrná výše je 4 200 korun. To je příspěvek, který lidem může chodit každý další měsíc, takže je určitě žádoucí, aby ho dostali všichni, kterých se vysoké náklady za energie týkají,“ říká Jurečka.

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,… Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Celý článek zde |