Daňové přiznání online: Formulář podáte elektronicky několika způsoby

Pokud má daňový poplatník nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře.

Jak podat daňové přiznání online

Daňový řád, kterým se komunikace s finančními úřady řídí, spojil s vlastnictvím zpřístupněné datové schránky v určitých případech (např. podání daňových přiznání) povinnost elektronické komunikace (nikoliv ovšem výhradně datovou schránkou) se správci daně, viz níže uvedené možnosti.

Datová schránka je od roku 2023 povinnost nejen pro OSVČ. Komu a proč ji stát zřizuje

Kde podat daňové přiznání online

Možnosti elektronického podání Daňové přiznání a jiné formuláře lze podat elektronicky následujícími způsoby:

Aplikace Online finanční úřad (DIS+) přes portál Mojedane.cz

Online finanční úřad (DIS+, jinak daňová informační schránka) poskytuje autentizovaným uživatelům informace z osobních daňových účtů, veřejné části elektronických spisů vedených Finanční správou ČR a další informace pro plnění jejich daňových povinností.

Pro přihlášení do DIS+ je možné využít služby Identita občana, která umožňuje přihlášení pomocí mobilního klíče eGovernmentu, eObčanky, NIA, I. CA, moje ID, bankovní identity apod. Dále je možné se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky, popř. pomocí přístupových údajů vydávaných FS.

Aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO)

Aplikace EPO je elektronickou podatelnou orgánů Finanční správy ČR pro podání v daňových věcech, popř. ostatních podání vůči Finanční správě ČR. Aplikace je dostupná na stránkách Daňového portálu.

Pomocí aplikace EPO jmůžete odeslat podání bez uznávaného elektronického podpisu, s elektronickým podpisem pomocí aplikace ePodpisFS, popř. odeslat jej prostřednictvím DIS+ (aplikace Online finanční úřad), učinit podání s využitím přístupu se zaručenou identitou NIA – služba Identita občana, odeslat s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, popř. uložit k odeslání do Datové schránky.

Datová schránka

S orgány Finanční správy ČR můžete komunikovat prostřednictvím datové schránky. Podání doručovaná tímto způsobem musí být ve zveřejněném formátu a struktuře XML souboru. Pro vytvoření požadovaného XML souboru lze využít elektronické formuláře aplikace EPO.

Software třetích stran

Programy třetích stran jsou převážně účetní a ekonomické aplikace různých výrobců, které umožňují vyplnění daňového podání na lokálním počítači a následné elektronické odeslání s použitím uznávaného elektronického podpisu nebo vytvoření XML souboru, který je následně možné načíst do aplikace EPO, zkontrolovat a odeslat, popř. Uložit k odeslání do Datové schránky.

Tip: Můžete využít i naše chytré daňové formuláře

Daňové přiznání elektronicky a legislativa

Od 1. ledna 2023 mají OSVČ novou povinnost používat datovou schránku. Datovou schránku si nemusejí sami zakládat, k aktivaci dojde automaticky do března v jedné ze tří vln. Po aktivaci stát podnikatelům zasílá přihlašovací údaje doporučeným dopisem.

Patří doplnit, že zpřístupnění datové schránky samo o sobě nebrání tomu, aby daňové přiznání osoby, které byla datová schránka zpřístupněna, bylo podáno prostřednictvím jejího účetního/daňového poradce (zástupce).

Zaměstnanec i OSVČ: Jak vyřešit daně za rok 2022

Co potřebujete k daňovému přiznání online?

Jednou z možností je elektronické podání přes Online finanční úřad, který je dostupný na webu www.mojedane.cz. Přihlásit se do něj můžete například pomocí: 

  • bankovní identity
  • občanského průkazu s čipem
  • datovou schránkou

I fyzické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku a chtějí se vyhnout případným frontám na finančním úřadě, mohou daňové přiznání podat elektronicky přes portál www.mojedane.cz.

Jak podat daňové přiznání v roce 2023 (video):

Video se připravuje …

Daňové přiznání 2023

Podání daňového přiznání online – příklad

Penzistka Jana má pravidelný příjem z nájmu dle § 9 a má tedy povinnost podat za rok 2022 daňové přiznání. Do daňového přiznání bude uvádět pouze příjmy a výdaje související s nájmem, obdržený důchod paní Jany je od daně z příjmu osvobozen. Paní Jana podává daňové přiznání elektronicky, když využívá portálu MOJE daně.

Kdo nemusí podávat daňové přiznání?

Dokdy podat daňové přiznání online

  • Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2022 je do 3. dubna 2023. V roce 2023 totiž připadá 1. dubna na sobotu, tak se lhůta prodlužuje na pondělí 3. dubna 2023.
  • V případě, že bude daňové přiznání podáno elektronicky, potom se lhůta prodlužuje do 2. května 2023.
  • Daňoví poplatníci využívající služeb daňového poradce mají termín pro odevzdání daňového přiznání do 3. července 2023 (1. července opět připadá na sobotu).
Daňové přiznání pro OSVČ 2023: Jak na daň z příjmu za rok 2022?

Kdy zaplatit daně?

Placení daní je možné provést bezhotovostně například pomocí internetového bankovnictví nebo bankovním příkazem. Dále pak poštovní poukázkou nebo hotově v pokladnách na vybraných územních pracovištích finančních úřadů. 

Termín pro zaplacení daně se shoduje s termínem pro podání přiznání. Ti, kdo je podávají v listinné podobě, by měli daň zaplatit do 3. dubna a při elektronickém podání lze daň bez sankcí uhradit až do 2. května.

Formuláře a pokyny k jejich vyplnění jsou dostupné také na webu Finanční správy.  

Kalkulačka čistého zisku OSVČ >>>

Daňový kalendář 2023: Termíny pro daně nejen pro podnikatele


Zdroj Zde