Dokdy podat daňové přiznání za rok 2022? Stáhněte si daňové formuláře

Základní termín pro vyplnění a odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2022 je 3. duben 2023. Podle daňového řádu je totiž nutné podat daňové přiznání nejpozději do tří měsíců po uplynutí daného zdaňovacího období. Nejedná se však o poslední termín, dokdy lze daňové přiznání podat bez jakýchkoli sankcí. 

Daňoví poplatníci, kteří se rozhodnou daňové přiznání podat elektronicky, mají ze zákona tuto lhůtu o jeden měsíc prodlouženou. Daňové přiznání tedy mohou podat do 2. května 2023. Při využití služeb daňového poradce se termín posouvá dokonce do 3. července 2023. 

Opravné nebo dodatečné daňové přiznání

Chybu v daňovém přiznání lze v praxi napravit podáním opravného nebo dodatečného daňového přiznání. Pokud si ještě v řádném termínu poplatník uvědomí, že má v daňovém přiznání nesrovnalost, podá opravné daňové přiznání. Po uplynutí termínu pro podání daňového přiznání je vždy nutné při nápravě chyby podat dodatečné daňové přiznání.

Pokuta do pěti procent

Daňové pochybení je poplatník povinen napravit do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém chybu v odevzdaném daňovém přiznání zjistil. V případě, že tento termín nedodrží, hrozí pokuta až do pěti procent stanovené daně. Plyne také povinnost zaplatit úroky z prodlení za pozdní splacení daně.

Daňové formuláře ke stažení

Deník E15 nabízí rovněž šablony pro daňové formuláře. Podobu a funkčnost šablony si můžete snadno ověřit v její omezené verzi zdarma. Formuláře fungují jednoduše na bázi Excelu. Daňové šablony respektují soukromí uživatelů, neodesílají data na vzdálené servery a jsou stoprocentně bezpečné.

Daňové formuláře stahujte zde >>>

Termíny pro podání daní (video):

Video se připravuje …

Termín daňového přiznání

Zdroj Zde