Důchody a čísla: 83 % důchodců pobírá penzi v rozmezí 13.000-22.900 Kč. Solidarita: Při hrubé mzdě 18.000 Kč tvoří důchod 89 % ze mzdy, při 60.000 Kč pouze 39 %.

V České republice je v současnosti vypláceno 2,84 milionů důchodů. Nějakou formu důchodu tedy pobírá přes 27 % obyvatel, z toho většinu (83 %) tvoří výplata důchodů starobních, 15 % důchody invalidní a 2 % důchody pozůstalostní.
ZDROJ: Forex