Dva body dolů za neoprávněné stání či povinný boční odstup od cyklisty. Změny v dopravě pro rok 2022 přehledně

Změny v bodovém systému, posílení pravomocí městské policie či povolení větší rychlosti pro integrovaný záchranný systém. To je jen malý výčet legislativních změn, které se dotknou rezortu dopravy. Ekonomický deník přináší jejich přehled.

Řidič, který zastaví na místě vyhrazeném pro osoby se zdravotnickým postižením nebo zneužije parkovací průkaz takové osoby, bude od ledna potrestán nejen pokutou, ale i ztrátou dvou bodů ve svém bodovém hodnocení.

Posílení pravomocí městské policie
Strážníci obecních či městských policií budou moci od 1. ledna vyřizovat na místě přestupky související s neoprávněnou jízdou ve vyhrazeném jízdním pruhu, a to bez součinnosti Policie České republiky.

Vyšší rychlost pro vozidla Integrovaného záchranného systému
V roce 2022 dostanou vozidla složek Integrovaného záchranného systému možnost jezdit vyšší rychlostí než 80 kilometrů v hodině. Dosud mohly záchranářské vozy jezdit vyšší rychlostí pouze se zapnutými majáky. Cílem změny je umožnit těmto vozidlům rychlejší návrat na základnu a dřívější připravenost k dalšímu zásahu.

Boční odstup při předjíždění cyklistů 
I když to mnoho řidičů na silnicích již dodržuje, teprve prvním lednem je uzákoněná povinnost, aby řidič dodržel při předjíždění cyklisty bezpečný boční odstup, a to nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 kilometrů v hodině, musí být dodržen odstup nejméně jeden metr.

Foto: Pixabay

Výjimky pro cyklisty 
S novým rokem začíná také platit výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Při odmítnutí kontrolního vážení trojnásobné pokuty
Při odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení se navyšuje od 1. ledna horní hranice sazby pokuty ukládané příkazem na místě z 30 000 Kč na 100 000 Kč.

Řidičské oprávnění AM a B1 v souladu s unijním právem
U dvoukolových a tříkolových vozidel bude od 1. ledna 2022 řidičské oprávnění AM nově nutné až pro řízení vozidel s konstrukční rychlostí více než 25 kilometrů v hodině. Pro řízení pomalejších vozidel řidičské oprávnění nebude potřeba.

Řidičské oprávnění skupiny C i pro řízení traktoru
Nově možné řídit traktory i s řidičským oprávněním skupiny C, a to i uděleným v zahraničí. Nyní lze traktory řídit pouze s u nás uděleným řidičským oprávněním skupiny T, což je problém pro cizince, neboť pro jeho získání musí mít v ČR obvyklé bydliště. Novinka by měla vyřešit problém s nedostatkem pracovních sil v zemědělství a lesnictví.

Parkovací výjimky pro poskytovatele domácí zdravotní péče
Speciálním označením mohou být od ledna značeny vozidla pracovníků poskytujících domácí péči. V naléhavých případech jim to usnadní parkování. Doposud mohli toto označení mít lékaři vykonávající návštěvní službu.

Větší pravomoci obcí při odstraňování vraků
Obce budou moci od ledna iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné komunikace. Dosud měl tuto možnost pouze vlastník pozemní komunikace.

Omezení alkoholu na pivních kolech (beerbike)
Lidé na takzvaných pivních kolech nesmí od 1. ledna požívat alkohol či jiné návykové látky ani jezdit pod jejich vlivem.  Na výzvu policisty se také musí podrobit vyšetření na jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog. 

Řidičské oprávnění pro malá plavidla
V roce 2022 již bude možné elektronické podání žádosti o vydání nebo výměnu jakéhokoliv průkazu vůdce malého a rekreačního pravidla.

Foto: Pixabay

Novela zákona o drahách
Od 1. února 2022 začíná platit novela zákona o dráhách, která má zvýšit bezpečnost české železnice a také její technickou a provozní propojenost v rámci Evropské unie. Kromě jiného norma obsahuje i institut takzvaného monitoringu licence strojvedoucích, který umožní efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny strojvedoucího a dobu řízení drážního vozidla.

Zpoplatnění dalších silnic I. třídy
Od poloviny roku 2022 budou vozidla nad 3,5 tuny platit mýto i na dalších 380 kilometrech silnicích I. třídy. Mezi úseky, na kterých by se mělo začít platit mýto, patří například silnice z Jihlavy na Hatě nebo z Jihlavy do Havlíčkova Brodu.

Jana Bartošová

Celý článek zde