Ekonomická nálada na Slovensku sa v decembri 2021 zhoršila

Dôvera slovenských podnikateľov a spotrebiteľov bola v decembri 2021 najnižšia za posledných deväť mesiacov. Najväčšie obavy panovali na konci roka medzi podnikateľmi v obchode a v službách, mierny pokles dôvery nastal aj v priemysle. Naďalej sa zhoršuje spotrebiteľská atmosféra. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Ekonomická nálada na Slovensku sa v decembri zhoršila. Súhrnný sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 5 bodov na úroveň 94,8, čo je najnižšia hodnota od marca tohto roka a zároveň výrazne pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 7,7 bodu).

Pretrvávajúce problémy s dodávkami v priemysle, ktoré brzdia hospodársky rast, ovplyvnili na konci roka aj náladu podnikateľov v tomto odvetví. Indikátor dôvery po sezónnej úprave v decembri poklesol o 3,3 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu -3,3. Vývoj nepriaznivo ovplyvnilo najmä očakávané zníženie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch, a to najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, dopravných prostriedkov a farmaceutických výrobkov.

Dopyt po službách

Vývoj v službách, na ktoré mali dosah komplikácie súvisiace s vrcholiacou treťou vlnou pandémie, bol ovplyvnený negatívnejšími hodnoteniami všetkých troch zložkách indikátora dôvery. V decembri tak oproti minulému mesiacu klesol o 8 p. b. na hodnotu 7.

Najpesimistickejšie podnikatelia hodnotili budúci dopyt po službách. Zníženie očakávali takmer vo všetkých odvetviach, najviac v doprave a skladovaní a tiež v ostatných činnostiach. Výnimkou sú len ubytovacie a stravovacie služby, kde očakávajú zlepšenie súvisiace s uvoľňovaním opatrení a možným otváraním prevádzok ku koncu roka.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku na začiatku decembra už štvrtý mesiac po sebe plynule klesala a dosiahnutá úroveň bola najnižšia od marca tohto roku. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery bol na úrovni -25,9, medzimesačne klesol o 3 body. Zaostávanie za úrovňou dlhodobého priemeru sa tak mierne prehlbuje. Obavy spotrebiteľov najviac vzrástli v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie a finančnej situácie domácnosti. Mierne pesimistickejší boli aj pri očakávaných úsporách domácností a pri vývoji nezamestnanosti.

Sprísňovanie opatrení

Najviac spomedzi piatich sledovaných oblastí sa v decembri 2021 prepadla dôvera podnikateľov v obchode. Indikátor dôvery klesol medzimesačne o 12,4 bodu na hodnotu 15,3. Súčasnú situáciu hodnotili obchodníci nepriaznivo aj v súvislosti so sprísňovaním protipandemických opatrení.

Najpesimistickejšie hodnotili trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace. Negatívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládali najmä v predaji motorových vozidiel a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach. Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace prevládali najvyrovnanejšie názory medzi podnikateľmi v maloobchode v nešpecializovaných predajniach (v hyper- a supermarketoch).

Dôvera v stavebníctve sa už tretí mesiac nemení, sezónne upravený indikátor sa drží na úrovni -14,5 bodu. Aktuálny výsledok prevyšoval dlhodobý priemer o 9,5 bodu. Výsledná hodnota bola výsledkom skutočnosti, že zhoršené hodnotenia úrovne objednávok eliminoval mierny rast dôvery pri hodnotení zamestnanosti v nasledujúcom období.

Celý článek zde