Evropská agentura pro kosmický program slaví rok své existence. Málokdo ví, že sídlí v Praze

Propojit vesmír s potřebami uživatelů. To je hlavní cíl Agentury Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA), jejímž hostitelem je již rok Praha. Od svého vzniku zlepšuje přístup k družicovým datům a službám po celém světě. Během svého ročního působení agentura vypustila novou družici Galileo a posílila družicovou navigaci.

Přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o Kosmickém programu EU se Evropská unie posunula na novou vesmírnou dráhu. Díky dvěma špičkovým družicovým navigačním systémům Galileo a EGNOS, jednomu z nejlepších systémů pozorování Země, a díky programu Copernicus a připravovanému programu GOVSATCOM, může Evropská unie řešit změnu klimatu, podporovat digitální ekonomiku a zároveň zajistit suverenitu EU.

 „Jsem více než hrdý na to, čeho agentura EUSPA za jeden rok dosáhla. Jsem rovněž pyšný, že stojím v čele organizace zaměstnávající nadšené odborníky, kteří svědomitě a ochotně pracují na zpřístupnění Kosmického programu EU občanům,“ říká Rodrigo da Costa, výkonný ředitel agentury EUSPA.

Lépe chráněná data

Kromě toho je agentura EUSPA také bránou k bezpečnému Kosmickému programu EU, kdy si koncoví uživatelé mohou být jistí, že z vesmíru získaná data, na která se spoléhají, jsou zabezpečená a chráněná. Agentura hraje ústřední úlohu v pronikání dat a služeb nabízených jednotlivými složkami Kosmického programu EU na trh.

Agentura EUSPA rovněž řídí přípravu center GOVSATCOM, která budou zajišťovat bezpečnou a nákladově efektivní komunikaci pro důležité vládní mise, operace a infrastrukturu, pro něž je bezpečnost zásadní.

EUSPA má v plánu také dvě nově připravované průkopnické služby: službu vysoké přesnosti (HAS) a otevřenou službu systému Galileo pro ověření pravosti navigačních zpráv (OSNMA).

Družice Galileo

Nová družice Galileo, kterou agentura uvedla do provozu, koncovým uživatelům zajišťuje větší přesnost. Od roku 2016 využívá systém Galileo 3,1 miliardy chytrých telefonů.

Foto: Ministerstvo dopravy

Prostřednictvím podpory vývoje inovativního a konkurenceschopného kosmického odvětví a díky spolupráci s celou komunitou EU v této oblasti EUSPA přispívá k Zelené dohodě pro Evropu a digitální transformaci, bezpečnosti Unie a jejích občanů a současně posiluje autonomii a odolnost EU.

„Agentura EUSPA bude i nadále Unii a jejím občanům pomáhat v maximalizaci socioekonomických přínosů vesmíru.“, uzavírá Rodrigo da Costa, výkonný ředitel agentury.

Jana Bartošová

Celý článek zde