Financovanie politických subjektov. Požičaný luxus SNS a odpustený dlh Demokratov (+ grafy)

V tejto sérii článkov sme si pozerali výročné správy politických subjektov v poradí, v akom strany a hnutia diskutovali v Téme ta3. Ďalšími diskutujúcimi boli členovia strany SNS – Andrej Danko a Tomáš Taraba. Za mimoparlamentnú stranu Demokrati prišli Eduard Heger a Juraj Šeliga.

Agentúra SNS

V roku 2013 založila strana spoločnosť Agentúra SNS, ktorej sa už dlhú dobu nepodarilo dostať do plusových čísel. Od roku 2018 (pozn. red. strata takmer 60-tisíc eur) je každoročne v strate niekoľko tisíc eur. Výhody z agentúry poberá Eva Kmecová, ktorá je zároveň asistentkou ústredia SNS.

Cestovné výdavky SNS predstavovali sumu 89 eur za rok 2022 a za reprezentáciu zaplatila strana 6,1-tisíc eur.

Strana mala tiež prijať dary v hodnote 400 eur, rok predtým nezaznamenali žiaden a za rok 2020 predstavovali dary pre SNS 90-tisíc eur. Členovia prispeli 17-tisíc, takmer rovnako ako v roku 2021 (pozn. red. za rok 2020 boli príspevky členov takmer 15- násobne vyššie) a od štátu získala SNS-ka necelých 50-tisíc eur.

Strana tiež vlastní stavby v hodnote 86-tisíc eur a dopravné prostriedky za 5 000 eur – v predošlých rokoch vlastnila autá za 14- a 27-tisíc eur. SNS disponuje na bankových účtoch viac ako 300-tisícmi eur (pozn. red. v roku 2022 si nepožičali žiadne peniaze). Tretí diel knihy o SNS stál stranu 20-tisíc eur. SNS má 2 205 členov.

Do politických akcií v roku 2022 naliala SNS-ka 42-tisíc eur. Mzdové náklady strany predstavovali 79-tisíc eur.

Dodávateľom pre SNS bol ako aj minulý rok Mercedes Benz Financial Services, ktorý mal strane dodať službu v hodnote 30-tisíc eur.

SNS za 2021

Strana na svojom webovom sídle uvádza, že do jej financovania v roku 2021 neprispel žiaden darca. Členské príspevky v tom istom roku činili takmer 18-tisíc eur, zo štátneho rozpočtu získali bezmála 250-tisíc eur a iné príjmy z právnych vzťahov mali predstavovať okolo 6 100 eur.

Podľa účtovnej závierky za rok 2021 nemala strana žiadne náklady na cestovanie, daň z nehnuteľností a z motorových vozidiel, dary a tiež spotrebu energie. SNS má mať sedem zamestnancov, na ktorých boli vynaložené náklady viac ako 77-tisíc eur. Celkový majetok strany je vyčíslený v hodnote 520-tisíc eur.

Požičaný luxus

Strana si podľa predsedu strany Andreja Danka Mercedes za viac ako 30-tisíc eur len prenajala. Mercedes GLS, ktorý majú požičaný od spoločnosti Mercedes Financial Services, využíva Danko. V telefonáte hovoril, že okrem týchto výhod nevyužíva zo strany nič iné a pohonné hmoty do Mercedesu platí sám.

Financovanie Demokratov

Za necelý rok sa strana Spolu – občianska demokracia zmenila cez Modrú koalíciu až k terajšiemu názvu Demokrati. Preto sme za rok 2021 analyzovali výročnú správu ešte vtedajšej strany Spolu, ktorá sa transformovala na Demokratov (pozn. red. výročná správa za rok 2022 už niesla aktualizovaný názov).

Na konci roka 2022 disponovala strana 275-tisícami eur, od roku 2021 tak minuli zhruba 73-tisíc eur.

Z členských príspevkov vyťažili 18-tisíc eur a z darov 13-tisíc eur. Štátny príspevok pre stranu predstavoval za rok 2022 274-tisíc eur. Najštedrejší boli Katarína Macháčková, Miroslav Kollár a strane odpustil Ivan Paule dlh v hodnote 4 300 eur.

Demokrati mali ku koncu predošlého roka 314 členov a strana sa nezaobišla bez pôžičiek. Pred piatimi rokmi založila spoločnosť SPOLUpracujeme.

Požičané

Najviac požičali Peter Letanovský (90-tisíc eur/2,2-percentný úrok), Healthcare Advisory Service (50-tisíc eur/4,73-percentný úrok) a Karel Hirman (15-tisíc eur/4,74-percentný úrok).

Za rok 2021 bola najväčším dodávateľom služieb strany firma BigMedia, ktorej šéfom je Richard Flimel a vlastní tiež JOJ Media House. Medzi dodávateľmi sú tiež Jerguš Ridzoň, ktorý šéfoval straníckej spoločnosti SPOLUpracujeme a aj Juraj Hipš, ktorý predsedal strane do októbra roku 2021.

Konečnou užívateľkou výhod firmy Demokratov je Jaroslava Lukačovičová. Spoločnosť sa od roku 2019 zotavuje zo strát. V súčasnosti je stále v mínusových číslach.

Za rok 2022 mali jediného dodávateľa nad 25-tisíc eur, ktorým bola firma PS:Digital, ktorú založil Peter Šebo.

Za reprezentáciu si Demokrati priplatili oproti roku 2021 takmer dvojnásobok. Na cestovné nevynaložili veľké množstvo prostriedkov. Strana nevykázala žiadne mzdové náklady za rok 2022.

Na kampaň Demokrati v roku 2022 minuli bezmála 70-tisíc eur.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO