Hladina podzemní vody v okolí dolu Turów díky těsnicí bariéře stoupá

Poslední měření ukázala, že díky podzemní těsnicí stěně u dolu Turów stoupá podzemní voda za stěnou směrem k České republice. Opět se tak ukazuje, že je bariéra funkční. K nárůstu hladin podzemní vody došlo na všech čtyřech vrtech. Zároveň je vidět
ZDROJ: Podnikání

Zajímavost :  Šetrenie vlády môže stáť ľudí miesto. Fico navrhuje prepustiť tretinu zamestnancov štátnej správy