Informace o nominacích do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu za Ministerstvo průmyslu a obchodu

Publikováno:

7.6.2022

Autor:

Odbor řízení resortních organizací 21100

V souladu s ustanovením § 13 zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam nominací do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován. Uvedení uchazeči doložili splnění podmínek uvedených v § 14 nominačního zákona.

17) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 31. 5. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Pavel Racocha, MIA, nar. 23. 3. 1962, člen dozorčí rady Národní rozvojové banky, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavla Racochy,  MIA, do dozorčí rady Národní rozvojové banky, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 31. května 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře byl pan Ing. Pavel Racocha, MIA, s účinností k 7. červnu 2022 ustanoven do funkce člena dozorčí rady Národní rozvojové banky, a.s.

16) Zasedání Výboru pro personální nominace dne

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek CSc. nar. 1953, člen dozorčí rady státního podniku Strojírenský zkušební ústav s. p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka CSc. do dozorčí rady státního podniku Strojírenský zkušební ústav s. p. Výbor pro personální nominace projednal dne 22. března 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl pan prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., s účinností k 12. dubnu 2022 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Strojírenský zkušební ústav, s.p.

15) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 3. 8. 2021

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Pavla Břečková, Ph.D., nar. 1975, členka dozorčí rady společnosti OTE, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavly Břečkové, Ph.D., do dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 3. srpna 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti OTE, a.s. byla dne 1. září 2021 Ing. Pavla Břečková, Ph.D., zvolena do funkce členky dozorčí rady.

14) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 7. 7. 2021

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Tomáš Hanzel, nar. 1975, člen dozorčí rady státního podniku DIAMO, s.p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci pana Tomáše Hanzela do dozorčí rady státního podniku DIAMO Výbor pro personální nominace projednal dne 7. července 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl pan Tomáš Hanzel, s účinností k 1. srpnu 2021 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku DIAMO.

13) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 15.6.2021

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Mgr. Zdeněk Veselý, nar. 1975, člen dozorčí rady státního podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. a  Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Mgr. Zdeňka Veselého do dozorčí rady státního podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. a  Strojírenský zkušební ústav, s.p., Výbor pro personální nominace projednal dne 15. 6. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Mgr. Zdeněk Veselý, s účinností ke dni 1. 7. 2021 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. a  Strojírenský zkušební ústav, s.p.

12) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 18.5.2021

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Mgr. Iva Smolová, nar. 1969, členka dozorčí rady státního podniku Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. a Fyzikálně technický zkušební ústav s.p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Mgr. Ivy Smolové do dozorčí rady státního podniku Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. a Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik, Výbor pro personální nominace projednal dne 18. 5. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byla Mgr. Iva Smolová, s účinností ke dni 1. 6. 2021 jmenována do funkce členky dozorčí rady státního podniku Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. a Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik.

Ing. Stanislav Sedláček, nar. 1952, člen dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Stanislava Sedláčka do dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p., Výbor pro personální nominace projednal dne 18. 5. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Stanislav Sedláček s účinností ke dni 1. 6. 2021 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p.

Ing. Patrik Reichl,MBA nar. 1976, člen dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Patrika Reichla, MBA do dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p., Výbor pro personální nominace projednal dne 18. 5. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Patrik Reichl, MBA s účinností ke dni 1. 6. 2021 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p.

11) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 9.2.2021

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Pavla Břečková,Ph.D., nar. 1975, členka dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav s.p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavly Břečkové, Ph.D., do dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav s.p. Výbor pro personální nominace projednal dne 9. února 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byla Ing. Pavla Břečková, Ph.D., s účinností ke dni 22. února 2021 jmenována do funkce členky dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav s.p.

10) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne 1. 12. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Martin Zámrský, nar. 1978, ředitel státního podniku Fyzikálně technický zkušební ústav

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Martina Zámrského na ředitele státního podniku Fyzikálně technický zkušební ústav Výbor pro personální nominace projednal dne 1. prosince 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Martin Zámrský s účinností od 1. ledna 2021 jmenován do funkce ředitele státního podniku.

9) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne 3. 11. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Pavel Chýňava, nar. 1971, člen dozorčí rady státního podniku Elektrotechnický zkušební ústav

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavla Chýňavi do dozorčí rady Elektrotechnický zkušební ústav, státní podnik, Výbor pro personální nominace projednal dne 3. 11. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Pavel Chýňava s účinností ke dni 10. prosince 2020 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Elektrotechnický zkušební ústav.

8) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne 10. 9. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Petr Mašek, nar. 1953, člen dozorčí rady státního podniku Elektrotechnický zkušební ústav

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Petra Maška do dozorčí rady Elektrotechnický zkušební ústav, státní podnik, Výbor pro personální nominace projednal dne 10. září 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Petr Mašek s účinností ke dni 22.září 2020 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Elektrotechnický zkušební ústav.

7) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne  27. 8. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Pavla Břečková, Ph.D., nar. 1975, členka dozorčí rady Explosia, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavly Břečkové, Ph.D., do dozorčí rady společnosti Explosia a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 27. srpna 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Explosia a.s. byla dne 8. září 2020 Ing. Pavla Břečková, Ph.D., zvolena do funkce členky dozorčí rady.

Ing. Simona Székelyová, MBA , nar. 1972, členka dozorčí rady DIAMO, s.p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Simony Székelyové, MBA, do dozorčí rady státního podniku DIAMO Výbor pro personální nominace projednal dne 27. srpna 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byla Ing. Simona Székelyová, MBA, s účinností ke dni 8. září 2020 jmenována do funkce členky dozorčí rady státního podniku DIAMO.

6) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne  7. 7. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Miroslav Vlasák, nar. 1970, kandidát na ředitele státního podniku Elektrotechnický zkušební ústav 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Miroslava Vlasáka na ředitele státního podniku Elektrotechnický zkušební ústav Výbor pro personální nominace projednal dne 7. července 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Miroslav Vlasák s účinností ke dni 14. července 2020 jmenován do funkce ředitele státního podniku.

RNDr. Jiří Hynek, nar. 1960, kandidát na člena dozorčí rady Explosia a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci RNDr. Jiřího Hynka do dozorčí rady společnosti Explosia a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 7. července 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Explosia a.s. byl dne 23. července 2020 RNDr. Jiří Hynek zvolen do funkce člena dozorčí rady.

5) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne  16. 6. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Antonín Němec, Ph.D., nar. 1964, člen dozorčí rady Explosia a.s.

4) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne  26. 5. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován:

Mgr. Alexandra Rudyšarová, nar. 1965, členka dozorčí rady Elektrotechnický zkušební ústav, státní podnik

Ing. Tomáš Hruška, nar. 1964, člen dozorčí rady Elektrotechnický zkušební ústav, státní podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Tomáše Hrušky do dozorčí rady Elektrotechnický zkušební ústav, státní podnik, Výbor pro personální nominace projednal dne 26. knětna 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Tomáš Hruška s účinností ke dni 15. června 2020 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Elektrotechnický zkušební ústav.

Ing. Peter Stračár, nar. 1965, člen dozorčí rady OTE, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Petra Stračára do dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 26. května 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady OTE, a.s., byl dne 1. července 2020 Ing. Peter Stračár zvolen do funkce člena dozorčí rady.

Ing. Pavel Šenych, nar. 1955, člen dozorčí rady Explosia a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavla Šenycha do dozorčí rady společnosti Explosia a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 26. května 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Explosia a.s. byl dne 10. června 2020 Ing. Pavel Šenych zvolen do funkce člena dozorčí rady.

3) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne 9. 4. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován:

Ing. Lukáš Trsek, nar. 1974, člen dozorčí rady Explosia a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Lukáše Trska do dozorčí rady Explosia a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 9. dubna 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Explosia a.s. byl dne 29. dubna 2020 Ing. Lukáš Trsek zvolen do funkce člena dozorčí rady.

Ing. Pavel Kysilka, nar. 1958, člen dozorčí rady Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavla Kysilky do dozorčí rady Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne

9. dubna 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., byl ke dni 29. dubna 2020 Ing. Pavel Kysilka zvolen do funkce člena dozorčí rady.

2) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne 3. 3. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován:

MUDr. František Kostka, nar. 1960, člen dozorčí rady ČEPS, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci MUDr. Františka Kostky do dozorčí rady ČEPS a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 3. března 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ČEPS a.s. byl dne 20. dubna 2020 MUDr. František Kostka zvolen do funkce člena dozorčí rady.

Ing. Radek Musílek, nar. 1965, člen dozorčí rady Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Radka Musílka do dozorčí rady Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Výbor pro personální nominace projednal dne 3. března 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Radek Musílek s účinností ke dni 1. dubna 2020 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Palivový kombinát Ústí.

1) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne  11. 2. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován:

Ing. Jaroslav Kubovic, nar. 1968, člen dozorčí rady OTE, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Jaroslava Kubovice do dozorčí rady OTE, a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 11. února 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady OTE, a.s., byl dne 21. února 2020 Ing. Jaroslav Kubovic zvolen do funkce člena dozorčí rady.

Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA,  nar. 1973, člen dozorčí rady DIAMO, státní podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Tomáše Strakoše do dozorčí rady Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Výbor pro personální nominace projednal dne 11. února 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Tomáš Strakoš s účinností ke dni 5. března 2020 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Palivový kombinát Ústí.

Ing. Pavlína Janíková, Ph.D., nar. 1966, členka dozorčí rady Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavlíny Janíkové, Ph.D do dozorčí rady Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Výbor pro personální nominace projednal dne  11. února 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byla Ing. Pavlína Janíková, Ph.D s účinností ke dni 5. března 2020 jmenována do funkce členky dozorčí rady státního podniku Palivový kombinát Ústí.

Ing. Bc. Jiří Jež, nar. 1950, člen dozorčí rady DIAMO, státní podnik

Celý článek zde |