Již 6 dnů se u nás za odebrání elektřiny dostává i zaplaceno. V neděli šlo získat až 3,50 Kč za spotřebovanou kWh

Po energeticky krizových letech 2021-2022, kdy se na denním trhu prodávala silová elektřina se zápornou cenou v souhrnu jen pro jednotky hodin, se letos nejspíše v tomto ohledu dočkáme naopak rekordu.
ZDROJ: Podnikání

Zajímavost :  Draží se jedinečná sbírka mincí ze Skandinávie. Dědicové na ni čekali sto let