Labe v Pardubicích překlene nový železniční most, Správa železnic vydá na opravu mostů 2 miliardy

V rámci rekonstrukce trati mezi stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová, která odstartovala letos v květnu, byl dokončen přesun stávajícího mostu přes Labe do provizorní polohy. Mostní konstrukce se nově nachází o 18 metrů dál ve směru k silničnímu mostu. Jednokolejný most, který sloužil 55 let železniční dopravě, tak uvolnil místo pro výstavbu nového dvoukolejného s celkovou délkou 161,7 metrů. Správa železnic letos do rekonstrukcí mostů investuje částku dosahující dvou miliard korun.

Přípravné práce na přesun mostní konstrukce odstartovaly na podzim a spočívaly především ve výstavbě provizorních opěr a pilířů. Do nové polohy stavbaři most přesouvali po jednotkách centimetrů, práce trvaly zhruba týden. Nyní dojde k napojení tratě směrem na Chrudim a Hradec Králové a od 17. prosince bude na stávající most převedena doprava.

Zároveň se začne budovat nový dvoukolejný obloukový most. Po výstavbě opěr a pilířů se v roce 2022 na břehu řeky zahájí montáž jeho nosné konstrukce, která bude v roce 2023 vysunuta nad řeku. Nový most umožní podstatné zvýšení rychlosti vlaků, sníží se také hlučnost, zprovozněn by měl být na konci roku 2023.

Stavba zahrnuje celkovou modernizaci trati včetně železniční stanice Pardubice-Rosice nad Labem spojenou s výstavbou druhé traťové koleje, mimo tento úsek pak rekonstrukci traťového zabezpečovacího zařízení do železniční stanice Medlešice.

Po rekonstrukci budou moci vlaky jezdit mezi Pardubicemi a Rosicemi nad Labem rychlostí až 100 km/h, mezi Rosicemi a Stéblovou až 160 km/h. Všechna nástupiště budou bezbariérově přístupná, dostanou nové osvětlení, informační i orientační systém.  Po dokončení tak vznikne souvislý dvoukolejný úsek mezi Pardubicemi a Opatovicemi nad Labem.

Vizualizace nového železničního mostu přes Labe u Rosic nad Labem. Foto: Skanska

„Harmonogram je opravdu napjatý, začínáme úpravou kolejiště ve stanici Rosice nad Labem tak, abychom zvládli výlukový provoz. Letos je také naplánováno přesunutí stávajícího jednokolejného mostu přes Labe do provizorní polohy. Na jeho místě následně vybudujeme nový dvoukolejný. A samozřejmě chystáme výstavbu druhé koleje – nová trať bude přímější než ta stávající a umožní tak vyšší rychlost,“ uvedl v květnu projektový manažer Skanska Jan Mitlöhner.

Ve Stanici Pardubice-Rosice nad Labem vzniknou nová nástupiště – přístup na ně bude novým podchodem napojeným na stávající městský podchod. Na zastávce Pardubice-Semtín budou vybudována dvě nová vnější nástupiště, stávající přechod přes koleje bude nahrazen podchodem. Na nové zastávce Stéblová obec budou zřízena nástupiště, přístupná od železničního přejezdu.
V daném úseku jsou nyní čtyři přejezdy, z nichž jeden bude zrušen a tři modernizovány. Mosty, propustky a zdi budou přestavěny pro dvoukolejnou železniční trať.

Stávající jednokolejný železniční most přes Labe bude nejprve posunut a po dobu stavby bude sloužit jako provizorium, na jeho původním místě vznikne nový dvoukolejný most. Nová dvoukolejná trať bude osazena novým zabezpečovacím a sdělovacím zařízením, elektrifikace bude přizpůsobena pro budoucí přechod ze stejnosměrného na střídavé napájení.

 „Stavební práce si samozřejmě vyžádají i omezení provozu železniční dopravy. Poslední květnový den začne nepřetržitá výluka v úsecích Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n. L. a Pardubice-Rosice n. L. – Medlešice. Vlaky zde nahradí autobusy,“ říká ředitel Stavební správy východ Správy železnic Miroslav Bocák.

V průběhu stavby jsou plánována ještě dvě významnější omezení – jednak v témže úseku kvůli převedení dopravy z provizorního na nový most, a jednak v úseku Pardubice-Rosice n.L. – Stéblová, pro výstavbu nové traťové koleje v nové poloze.

Dvě miliardy do mostů

Správa železnic letos do rekonstrukcí mostů investuje částku dosahující dvou miliard korun, stavební práce se přitom dotkly desítek mostních konstrukcí. Jedním z letos opravovaných mostů je například ten v Čelákovicích převádějící železnici přes řeku Labe. Nosná konstrukce s délkou 160 metrů a váhou 1277 tun zde nahradila staré přemostění, které kvůli svému šířkovému uspořádání a technickému stavu nevyhovovalo současným potřebám.

Od 15. září most využívají vlaky zatím jednokolejně, plný dvoukolejný provoz odstartuje nejen na mostě, ale v celém úseku mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi od 15. prosince. Od 30. listopadu začne sloužit železniční dopravě také zrekonstruovaný jednokolejný most, který na okraji Havlíčkova Brodu převádí trať Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem přes řeku Sázavu. Stavba započala letos v březnu, jejím cílem byla náhrada dvou nevyhovujících provizorních mostních konstrukcí z roku 1986 za trvalý mostní objekt. Aktuálně už běží dokončovací práce, například montáž železničního svršku.

Letos v září se podařilo uvést do zkušebního provozu také zrekonstruované mosty na trati Louny – Libochovice, které přetínají řeku Ohři. Dvojice železničních mostů z počátku 20. století vykazovala značný rozsah koroze a defektů, nahrazeny proto byly ocelovými konstrukcemi s průběžným kolejovým ložem. Zároveň stavbaři zrekonstruovali železniční spodek a svršek v úseku trati mezi mosty.

Významnou stavbou byla také rekonstrukce viaduktu, který vede přes Karolinino údolí ve Vilémově u Šluknova. Konstrukci o délce 217,3 metru z roku 1904 nahradila ocelová příhradová svařovaná konstrukce ve stejném tvaru a v obdobných rozměrech jako dosud. Výměna mostu proběhla během nepřetržité výluky od dubna do července letošního roku. Poté se na něj vrátily vlaky.

Jedním z mostů, kde rekonstrukce naopak začíná, je 265 metrů dlouhý most v Děčíně, který vede přes řeku Labe. Jeho nosná konstrukce z roku 1874 je už na hranici životnosti. Nahradí ji proto nová ocelová konstrukce s dolní mostovkou, vyztuženou podélnými a příčnými výztuhami, a průběžným kolejovým ložem. Svým uspořádáním bude respektovat vzhled původní konstrukce, zároveň splní všechny současné normy a provozní požadavky železniční dopravy. Stavba mostu je součástí optimalizace trati mezi stanicemi Děčín-východ – Děčín-Prostřední Žleb, která odstartovala letos v srpnu. Hlavní rekonstrukční práce proběhnou ve výluce od března příštího roku.

Letos dokončované mosty:

Rekonstrukce mostu v km 0,989 trati Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice n/L.

Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany – Světlá nad Sázavou

Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno – Kralupy

Rekonstrukce mostu v km 10,838 trati Rybník – Lipno nad Vltavou

Rekonstrukce mostu v km 80,155 trati Jaroměř – Stará Paka

Rekonstrukce mostu v km 112,652 trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov (Chotěvice)

Rekonstrukce mostních objektů na tratích Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem, Hanušovice – Lichkov a Hanušovice – Mikulovice

Rekonstrukce mostu v km 118,646, trati Frýdek Místek – Český Těšín

Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk – Rokytnice

Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)

Rekonstrukce mostu v km 81,166 trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou

Letos zahajované akce:

Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec

Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny – Libochovice

Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň – Žatec

Rekonstrukce mostu v km 3,713 trati Suchdol nad Odrou – Nový Jičín

Rekonstrukce mostu v km 119,170 trati Obrnice – Most

Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha – Chomutov

Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha – Chomutov

Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha – Chomutov

Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha – Chomutov

Probíhající investice do mostů zahrnuté v rámci liniových staveb:

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.

Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov

Modernizace železničního uzlu Pardubice

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)

Modernizace trati Sudoměřice – Votice

Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) (most přes Labe)

Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová (5 mostů včetně mostu přes Labe)

Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009 (4 mosty)

Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Tomáš Rovný

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO