Lesy SR vlani predali rekordných 20 ton rýb

Z toho 18 ton predstavovali živé ryby na zarybnenie chovných rybníkov po celom Slovensku a dve tony tvoril predaj mrazených rýb. Informovala o tom hovorkyňa podniku Marína Debnárová.

Lesy SR okrem iných činností zabezpečujú aj chov rýb. Jedinečné Stredisko chovu rýb Parina prevádzkujú na Lesnej správe Majdán v odštepnom závode Smolenice.

„Doteraz bol ročný priemer predaja našich rýb osem až desať ton,“ uviedla Debnárová. Minuloročný predaj bol teda dvojnásobný. „K ďalšiemu chovu nám v sádkach ostáva 20 až 25 ton ročnej ryby,“ dodala.

Rybné hospodárstvo funguje na potoku Parina už od roku 1867, keď ho tam vybudoval gróf Móric Pálffy. Išlo o jednu z prvých pstruhových liahní na našom území. „Na budúci rok ho štátny podnik plánuje vyhlásiť za významné lesnícke miesto,“ pripomenula hovorkyňa štátnych lesov.

Investície do spracovania rýb

Lesy SR investovali v poslednom období do modernizácie zariadenia na spracovanie rýb, ale tiež na kúpu tzv. šokových mraziacich boxov, novej vákuovej techniky či prepravného boxu na rozvoz rýb viac ako 50.000 eur.

V rybníkoch na potoku Parina sa ako hlavný druh chová pstruh dúhový, doplnkovo i kapor rybničný. Stredisko v súčasnosti zabezpečuje chov rýb od ikier až po generačné ryby. Konzumná ryba sa v rybníkoch dochová približne za 16 až 18 mesiacov, keď dosahuje hmotnosť okolo 250 gramov. V stredisku Parina tiež vykonávajú odbornú prax žiaci študijného odboru rybárstvo zo Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji.

Podnik podľa Debnárovej uvažuje aj o rozšírení chovu o pstruha potočného. „Pri tomto druhu ide o náročnejší chov, ktorý si vyžiada viac starostlivosti ako aj vyššie finančné náklady. Ale stojí nám to za to, aby sme podporili udržateľnosť atraktívnych horských rybárskych revírov pôvodným slovenským druhom,“ zdôraznila.

Celý článek zde