Milardová arbitráž: Nejvyšší soud znovu otevřel spor mezi Českými drahami a Škodou Transportation

Nejvyšší soud v Brně nařídil znovu otevřít soudní spor o platnost arbitráže, na jejímž základě České dráhy doplatily strojírenské firmě Škoda Transportation 1,2 miliardy korun za dodávku lokomotiv. České dráhy uspěly s dovoláním. Žalobu, jejímž cílem bylo zrušení rozhodčího nálezu, musí znovu projednat Městský soud v Praze. Justice chybovala, když se odmítla zabývat údajnou podjatostí jednoho z rozhodců.

Na základě arbitráže měly České dráhy zaplatit miliardu korun Škodě Transportation. Dráhy chtěly toto rozhodnutí zvrátit a tak uplatnily řadu právních argumentů, včetně údajné podjatosti rozhodce.
Vrchní soud v Praze ale dospěl k závěru, že pokud o námitce podjatosti negativně rozhodlo předsednictvo rozhodčího soudu, nelze ji znovu přezkoumávat v řízení o žalobě před obecnými soudy.

Opačný názor ale zastává Nejvyšší soud, na kterého se České dráhy obrátily s dovoláním:,,Rozhodnutí odvolacího soudu o nepřipuštění možnosti soudního přezkumu rozhodnutí předsednictva rozhodčího soudu o nepodjatosti rozhodce je nutno považovat za nesprávné,“ stojí v rozhodnutí NS.

Podstata sporu

Národní dopravce si u Škody objednal 20 lokomotiv zhruba za 2,5 miliardy. Lokomotivy měl převzít roku 2009, první stroje ale dostal až v roce 2013. Škoda obhajovala pozdní dodání změnou předpisů během vývoje lokomotiv a obrátila se na arbitrážní soud s požadavkem na doplatek kupní ceny. Dráhy se naopak dožadovaly miliardové pokuty za pozdní dodávku.

Arbitráž nakonec přiznala Škodě Transportation za lokomotivy doplatek 1,2 miliardy. Dráhy rozhodnutí arbitráže neuznaly a požadovaly u soudu jeho zrušení. Pražský městský soud však uznal rozhodnutí arbitráže za platné. Zabýval se zejména procesní stránkou vedení arbitráže.

Dráhy se pak odvolávaly ještě k vrchnímu soudu, ani ten však výtky státního podniku neuznal jako důvodné a potvrdil původní rozhodnutí. Poukázal mimo jiné i na rozhodčí doložku, která byla součástí smlouvy mezi oběma firmami, a jež neumožňovala, aby spor řešil věcně soud.

Po rozhodnutí Nejvyššího soudu se celý spor vrací na začátek.

(bar, čtk)

Celý článek zde