Ministerstvo dopravy chce stavět železnice metodou PPP, vládním legislativcům chybí zdůvodnění výběru projektů

Po vysoutěžení PPP projektu na stavbu chybějícího úseku dálnice D4 by chtělo ministerstvo dopravy využít spolupráci veřejného a soukromého sektoru také na železnici. Vytipovalo první dva úseky a chce vypsat studii na posouzení vhodnosti PPP projektu. I když tu jde zatím „jen“ o šest milionů korun, tak ministr dopravy naráží na odpor vládních kolegů.

Studie se má týkat výstavby rychlodráhy z centra Prahy na Letiště Václava Havla a změny vedení trasy železničního koridoru u Českých Budějovic. Jedná se o velmi nákladné projekty – první vychází odhadem na 16 miliard korun, druhý na 25 miliard. „Realizací projektů formou PPP by došlo k uvolnění možností rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a ve stejné době investovat do dalších potřebných infrastrukturálních projektů,“ uvedlo ministerstvo dopravy v předkládací zprávě.

Vládní legislativci nesouhlasí

Projednání návrhu je zařazeno na program jednání vlády ve středu 20. července. Snadné to však ministr dopravy Martin Kupka mít nebude. S celou řadou připomínek k návrhu podle informací Ekonomického deníku přišlo ministerstvo financí či Legislativní rada vlády. Ne všechny sporné body se podařilo během připomínkového řízení vyřešit. Návrh tak bude na program jednání koaliční vlády předložen s rozporem.

Silně kritická byla k návrhu hlavně Legislativní rada vlády (LRV). „Trváme na připomínce, že v materiálu absentuje odůvodnění výběru příslušných dvou projektů. Podotýkáme, že v současném rozpočtové situaci nepovažujeme za šťastné vydávat i ´jen´ 6 mil. Kč na pokus, když není předtím ani teoreticky jasné, proč má být ´pokus´ proveden zrovna s dvěma projekty, které se podle ostatních tvrzení materiálu nejeví jako vhodné pro PPP,“ uvádí LRV ve svém vyjádření.

Vizualizace plánu stanice rychlodráhy na pražské letiště – Dlouhá Míle. Foto: Správa železnic

Podle LRV navíc není zřejmé, na základě jakých kritérií byly vybrány právě dva výše zmíněné projekty. Přitom na železnici se aktuálně chystají také podobně významné dopravní stavby, jako například modernizace trati Brno – Přerov, traťového úseku Nymburk hl. n. – Lysá nad Labem či úseku z Ústí nad Orlicí do Chocně.

Volba padla na Prahu a České Budějovice

Jak ministerstvo dopravy uvádí v materiálu pro vládu, plánované železniční spojení Letiště Václava Havla s centrem Prahy včetně rozšíření stávající jednokolejné trati mezi Prahou a Kladnem na dvoukolejnou elektrifikovanou trať by vyšlo na téměř 16 miliard korun. První úsek mezi letištěm a Nádražím Veleslavín má být hotové do konce roku 2027, celá stavba pak do září roku 2029. O financování této stavby metodou PPP se uvažovalo už v roce 2009, tehdy však byl takový záměr zamítnut jako ekonomicky nevýhodný.

Druhý projekt umožní napřímení nevhodného vedení trasy železničního koridoru severně od Českých Budějovic v úseku Nemanice – Ševětín. Projekt podle odhadu vychází na více než 25 miliard korun, část nové trasy totiž bude vedena v tunelech o délce 3 a 5 kilometrů. Předpokládaný termín dokončení této stavby je březen roku 2031.

Rozdíl oproti stavbě úseku dálnice D4 z Příbrami do Písku je v tom, že železniční tratě by zůstaly v majetku Správy železnic. Stát by následně náklady projektu splácel z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastrukturu. Novinkou je možnost zapojení státem vlastněné Národní rozvojové banky do financování PPP projektů.

Zatím je vše v počáteční fázi, kdy ministerstvo dopravy žádá vládu o souhlas se zadáním pro zpracování studie proveditelnosti projektu formou PPP. V případě pozitivního výsledku studie bude následovat zakázka na poradce. Ten má připravit zadávací dokumentaci pro výběrové řízení, až poté by ministerstvo požádalo vládu o souhlas s vypsáním soutěže na partnera ze soukromého sektoru.

(dtr)

Celý článek zde