Mohlo by Rusko vést kryptoměnový boom ve východní Evropě?

Návrh nového ruského zákona uvedený v souladu s britskými zákonodárci by mohlo Rusko posunout do kryptoměnového popředí. O jaký nový zákon se jedná?

Rusko jako kryptoměnový leader?

Rusko, které ještě před nedávnem razilo cestu zákazu a omezení kryptoměn, si začíná uvědomovat potenciální výhody plynoucí z kryptoměn a technologie blockchain. Koncem minulého týdne tak učinilo první krok k definování digitálních aktiv.

Nově vzniklé právní předpisy pro digitální aktiva stanovují jasný směr pro užívání kryptoměn pro organizace, společnosti i jednotlivce. Nový zákon o digitálních a finančních aktivech (DFA) tak definuje pojem kryptoměn a jejich užití.

Ačkoliv se nově definovaný návrh zákona v mnohém liší s regulačními orgány ve Velké Británii, existuje zde několik podobností. Nová legislativa například může pozastavit platební nebo finanční společnosti, které chtějí expandovat na ruský trh.

Návrh nového zákona objasňuje, za jakých podmínek lze koupit a prodat, zdědit nebo přeposlat digitální aktiva. Ačkoliv je nový zákon stále neúplný, v zemi legitimizuje kryptoměnové burzy a kryptoměnové společnosti.

Ruský a britský přístup

Rusko, které na návrhu zákona o digitálních aktivech spolupracovalo s britskými regulačními orgány, pozměnilo několik bodů. Kryptoměny v Rusku nejsou v zemi považovány za měnu, ale pouze za digitální majetek, který se musí danit.

V Rusku také není umožněno dostat kryptoměny do oběhu jako prostředek směny za zboží či službu. Nový návrh zákona o digitálních aktivech mimo jiné zůstává velmi odměřený k původním ideálům kryptoměn. DeFi projekty tak budou mít přísnější podmínky, než je tomu ve Velké Británii.

Velká Británie oproti Rusku uznává kryptoměny jako doplňkové a zlepšovací nástroje našeho měnového systému.

Závěr

Přestože nový ruský zákon činí obří skok směrem k přijetí kryptoměn a technologii s ní spojenou, organizace, společnosti a jednotlivci budou stále podrobeni přísné kontrole ze strany centrálních autorit. Zákon by měl vstoupit v platnost v lednu 2021.

Zajímavost :  3 důvody, proč dominance BTC může být nespolehlivým ukazatelem

Zdroj Zde