Moneta chystá valnou hromadu, o spojení s Air Bank se bude hlasovat ještě před Vánoci

Vedle transakce se Skupinou PPF valná hromada projedná dividendu a volbu členů do dozorčí rady a výboru pro audit.

Kupní cena bude z 20 procent financována z nadbytečného kapitálu a z 80 procent vydáním nových akcií. Oproti předchozímu, na minulé valné hromadě zamítnutému návrhu, se úpisu akcií Monety mohou zúčastnit všichni její stávající akcionáři, nejen Skupina PPF. Úpis bude dvoukolový a v prvním kole budou moci všichni akcionáři upsat akcie Monety za 82 korun na akcii. Každé dvě stávající akcie Monety umožní jejich vlastníkovi upsat jednu novou akcii.

V případném druhém kole by mohli všichni akcionáři upisovat akcie za 90 korun. „Závazek skupiny PPF upsat všechny nové akcie nabízené v druhém kole navýšení vlastního kapitálu za emisní kurz 90 korun za akcii fakticky vytváří ‚nové minimum‘ pro podporu aktuální tržní hodnoty společnosti Moneta. Skupina PPF také potvrdila, že 90 korun za akcii bude představovat minimální cenu, za kterou by byla učiněna případná povinná nabídka převzetí všem akcionářům společnosti Moneta, pokud by došlo k ovládnutí společnosti Moneta ze strany skupiny PPF,“ uvádí Moneta.

V případě schválení transakce by první kolo úpisu proběhlo v květnu 2022, druhé kolo úpisu v červnu 2022 a případná nabídka ze strany Skupiny PPF by proběhla v srpnu nebo září 2022 v rámci které by akcionáři Monety mohli, ale nemuseli své akcie PPF nabídnout.

Očima guvernéra: Nezávislost ČNB


Zdroj Zde