Na získanie celého daňového bonusu sa bude dať využiť základ dane partnera

Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní na portáli Slov-Lex.

„Návrh zákona obsahuje aj možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napríklad rodičov) do úhrnu príjmov na účely uplatnenia tohto daňového bonusu,“ uviedol rezort financií v predkladacej správe k návrhu.

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam

Ďalšou zmenou v zákone je aplikácia smernice EÚ, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, pokiaľ ide o pravidlo o obmedzení úrokových nákladov. Týka sa firiem, ktoré majú čisté úrokové náklady vyššie ako tri milióny eur ročne.

Návrh zákona tiež spresňuje a dopĺňa pravidlá transferového oceňovania. Ide najmä o úpravu a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie a doplnenie významnej kontrolovanej transakcie (bezpečný prístav), doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území SR.

MF v novele tiež dopĺňa postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Ide o legislatívnu úpravu takzvaného zákonného a daňovo uznaného odpisu pohľadávok, podľa ktorej bude postupovať daňovník pri zániku pohľadávky alebo záväzku vrátane odpustenia dlhu, ako aj pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam.

Tento článok mohol vzniknúť aj vďaka podpore našich čitateľov

Pridajte sa k našej komunite, ktorá bojuje za spravodlivý a slušný štát, a podporte prácu našej redakcie. Teraz k nej navyše môžete získať až dve knihy úplne ZADARMO.

Podpora investigatívnej žurnalistiky

S podporou až 2 knihy ZADARMO
Aktuality takmer bez reklám

Aktuality.sk takmer bez reklám
Vylepšené funkcie diskusií

Možnosť diskutovať

Celý článek zde