Naděje pro klienty padlé Growing Way? Společný zmocněnec. Rozhodl o tom soud kvůli vysokému počtu poškozených

Kauza fondu Growing Way Ondřeje Janaty poškodila několik tisíc menších či větších investorů. S ohledem na mimořádně vysoký počet poškozených, kterých je více než 4000, rozhodl Okresní soud v Ostravě, že poškození mohou svá práva v trestním řízení poškození uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí. Advokátní kancelář KLB Legal, která zastupuje klienty v kauze Growing Way, nabídla řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím podání návrhu k finančnímu arbitrovi a jednání s Českou národní bankou.

Podle kanceláře jde o nejrychlejší cestu získání náhrady škody pro poškozené klienty. Minulý týden byl k finančnímu arbitrovi podán první návrh proti finančnímu zprostředkovateli SAB servis pro protiprávní jednání jeho finančního poradce.

Další návrhy k rukám finančního arbitra, ve kterých figuruje společnost SAB servis a další finanční zprostředkovatelé budou následovat. Kauza se týká více než 4 000 klientů investičního fondu Growing Way.

Advokátní kancelář KLB Legal brání poškozené klienty v kauze Growing Way na všech frontách. Postupně je přihlašuje do trestního řízení a je činná i v insolvenčním řízení, ve kterém bude rozhodováno o úpadkové situaci společnosti Growing Way.

„Vzhledem k počtu klientů a administrativně i procesně složitému postupu je formát trestního řízení během na dlouhou trať. Proto jsme se rozhodli jít i cestou přímého vymáhání oprávněných nároků našich klientů u investičních zprostředkovatelů a jejich finančních poradců a řešit spor mimosoudní cestou,“ vysvětluje David Kuboň partner advokátní kanceláře KLB Legal.

Minulý týden podala advokátní kancelář KLB Legal k finančnímu arbitrovi návrh proti společnosti SAB servis pro protizákonné nabízení služeb společnosti Growing Way ze strany jejího finančního poradce. V této první kauze je uplatňován nárok na náhradu škody ve výši 5 milionů korun, který odpovídá celému vkladu investora.

„V nejbližších dnech odejdou k rukám finančního arbitra další podání proti jiným tuzemským regulovaným institucím, u kterých je podezření z protiprávního jednání jejich finančních poradců. Dále připravujeme návrh na zahájení správního řízení s těmito institucemi u jejich regulátora, tedy České národní banky. Věříme, že se jedná o nejrychlejší cestu, jak se domoci náhrad pro poškozené klienty,“ doplňuje Kuboň.

Řízení před finančním arbitrem je na rozdíl od klasické žaloby podané u soudu bezplatné. Jeho pravomocné rozhodnutí je závazné a má účinky soudního rozhodnutí. To v praxi znamená, že pokud finanční arbitr rozhodne ve prospěch poškozeného investora, náhrada škody je splatná a exekučně vymahatelná.

Finanční poradci těchto investičních zprostředkovatelů podvodně inkasovali vysoké částky za provize od společnosti Growing Way. Investiční zprostředkovatelé ani jejich vázaní zástupci (finanční poradci) totiž nejsou oprávněni nabízet produkty alternativních fondů podle §15 ZISIF (Zákona o investičních společnostech a investičních fondech). Tento zákon povoluje vznik jakýchsi ´minifondů´, který z definice zákona nesmí shromažďovat prostředky od veřejnosti. Zjednodušeně řečeno se jedná o fondy pro kvalifikované investory, kteří dobře rozumí rizikům vyplývajícím z dané investiční nabídky.

„Správce ´minifondů´, jakým byl i Growing Way, není oprávněn s nabídkou investice veřejnost oslovovat, ani od ní shromažďovat finanční prostředky,“ upřesňuje Kuboň.

Investiční zprostředkovatel je povinen seznámit zákazníka s relevantními informacemi tak, aby se mohl objektivně rozhodnout, zda využije investičních služeb a dá pokyn k obchodu. Podle výpovědí, které má advokátní kancelář k dispozici, však finanční poradci poškozeným klientům zpravidla žádné informace o možných rizicích, celkové ceně za investiční služby nebo výši jim vyplacené provize neposkytli.

„Je zjevné, že průměrný spotřebitel nedokáže objektivně vyhodnotit skutečnost, zda je nabízený investiční nástroj ze strany finančního poradce součástí oficiální nabídky investičního zprostředkovatele. A to zvlášť v případě, kdy jsou mu souběžně nabízeny i další standardní produkty jako akcie, dluhopisy, podílové listy a další produkty odpovídající jeho profilu a míře akceptovatelného rizika,“ uzavírá Kuboň.

Investiční zprostředkovatelé jsou plně odpovědni za jednání a případné škody svých finančních zástupců. Pro tyto účely jsou ze zákona povinně pojištěni, a to s limitem pojistného plnění nejméně 13,5 milionu korun na každou pojistnou událost a nejméně 20,25 milionu korun v případě souběhu více pojistných událostí v jednom kalendářním roce.

V září českým finančním trhem otřásla zpráva, že společnosti Growing Way byla zajištěna částka kolem jedné miliardy korun pro podezření z podvodného jednání ve formě tzv. Ponziho schématu, jinak známým jako „letadlo“.

Společnost fungovala jako správce alternativního fondu podle § 15 ZISIF (Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů), který vybral od drobných investorů téměř 1,5 miliardy korun.  K úspěchu mu pomohly stovky finančních poradců.

Podle dostupných informací, které popsal například týdeník Respekt, jednatel společnosti Ondřej Janata, zjednodušeně řečeno, využíval vkladů nových investorů k tomu, aby vyplácel výnosy stávajícím investorům, a reálně se svěřené finanční prostředky patrně vůbec nesnažil zhodnocovat na trzích. Nadějný mladý investor, jak byl titulován v několika rozhovorech v médiích, za více než rok činnosti své společnosti činnosti stihl nashromáždit prostředky od zhruba 4000 investorů z řad široké veřejnosti.

Poškozeným od konce října posílá Národní centrála proti organizovanému zločinu zásilky, obsahující poučení poškozeného o právech v trestním řízení, dotazník s otázkami k věci. Dále usnesení Okresního soudu v Ostravě společně s dopisem státního zástupce, kterým vysvětluje pojem společného zmocněnce.
   
Společným zmocněncem může být jakákoliv osoba způsobilá k právním úkonům.
 
V případě, že si poškození zvolí více než 6 zmocněnců a nedohodnou se mezi sebou o výběru 6 společných zmocněnců, provede výběr Okresní soud v Ostravě. K tomuto výběru dojde až po uplynutí 30 denní lhůty všem poškozeným. Do té doby každého poškozeného zastupuje jím zvolený zmocněnec.
   
Ke zvolení zmocněnce má poškozený lhůtu 30 dnů od doručení předmětné zásilky obsahující výše uvedené usnesení. Navíc případné nezvolení zmocněnce v této lhůtě poškozeného nezbavuje práva v budoucnu si zvolit některého ze společných zmocněnců ustanovených soudem.

Jan Hrbáček

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO