Náhradní výživné od státu: Podmínky, výplata a jak podat žádost

V listopadu 2023 nabyla účinnosti novela zákona o náhradním výživném, která dobu výplaty dávky prodloužila na dvojnásobek. Kolik je náhradní výživné, kdy se pobírá a kdo na něj má nárok?   

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy soud rozhodl o výživném pro dítě, ale váš bývalý partner či partnerka řádně neplatí, obraťte se na Úřad práce ČR. Můžete požádat o náhradní výživné.

Co je náhradní výživní od státu?

Náhradní výživné je sociální dávka určena nezaopatřenému dítěti, kterému jeden z rodičů neplatí stanovené výživné nebo jej hradí jen částečně.

Podmínky a nárok na náhradní výživné v roce 2024

Základním předpokladem pro přiznání náhradního výživného je soudem stanovené výživné pro nezaopatřené dítě s trvalým pobytem a bydlištěm na území České republiky. Soudem určené výživné může nahradit soudem schválená dohoda rodičů. 

Není nutné prokazovat výši příjmů, podmínkou přiznání dávky je však zahájení procesu vymáhání výživného, a to buď v rámci exekuce, anebo soudního výkonu rozhodnutí. V žádosti na předepsaném formuláři Úřadu práce ČR uvede oprávněný rodič základní informace a spisovou značku o zahájeném výkonu rozhodnutí či exekuci.

Náhradní výživné se prodlužuje. Plnění podmínek je nutné prokázat do konce listopadu

Kolik je náhradní výživné v roce 2024?

Náhradní výživné má za cíl pokrýt rozdíl mezi tím, co by dítě mělo dostávat, a co skutečně dostává. Tedy dosahuje výše rozdílu měsíčního výživného určeného rozsudkem soudu nebo soudem schválené dohody o výživném a částečného plnění výživného v příslušném měsíci. Maximální výše náhradního výživného je však 3 000 korun měsíčně.

Zajímavost :  Londýnská burza upadá, může přijít i o Shell. Na tuzemský trh se valí vlna dluhopisových emisí

Náhradní výživné se vyplácí měsíčně, vždy po měsíci, za který náleží. Nedosahuje-li náhradní výživné částky alespoň 100 Kč měsíčně, vyplácí se jednou za 4 měsíce.

Jak dlouho se náhradní výživné pobírá?

Náhradní výživné je poskytováno po zákonem stanovenou dobu, maximálně však 48 výplat. Čerpání je ohraničeno skončením nezaopatřenosti dítěte, maximálně do 26 let věku.

Nezaopatřeným dítětem je dítě do skončení povinné školní docházky a navazujícího studia. V případě, že se soustavně připravuje na budoucí povolání, jej za nezaopatřené považujeme do dosažení věku 26 let.

Kdy a jak podat žádost o náhradní výživné? Kde vyplnit formulář?

Žádost o náhradní výživné podáte na k tomu určeném formuláři na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby (nezaopatřeného dítěte). Formulář je k dispozici na všech pobočkách úřadu práce nebo na webových stránkách MPSV v sekci Formuláře.

Kdo nemá nárok na náhradní výživné?

Na náhradní výživné nemá nárok nezaopatřené dítě, které je umístěno v zařízení pro péči o děti nebo mládež (například dětský domov, kojenecký ústav, Klokánek a další) Náhradní výživné nemůže čerpat ani dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte (jedná se o dávku nahrazující výživné dítěte).

Zajímavost :  Pražská burza posílila. Nahoru jí opět pomohly akcie skupiny ČEZ, které jsou nejdražší od ledna
Neplacené volno v práci: Kdo má nárok a jak řešit odvody na zdravotní pojištění

Prodloužení výplat  do roku 2024

Od 1. 11. 2023 se prodloužila doba, po kterou může Úřad práce ČR vyplácet náhradní výživné. Z původních 24 na nynějších 48 výplat. Žadatelů, kteří do konce října 2023 nevyčerpali 24 výplat náhradního výživného, výplata pokračuje. Ti, kteří do října 2023 vyčerpli 24 výplat, museli do konce listopadu 2023 doložit podklady pro vyhodnocení nároku na dávku.

Lze žádat o náhradní výživné zpětně?

O náhradní výživné žádat zpětně nemůžete. Nárok na dávku vzniká nejdříve od měsíce, v němž podáte žádost.

Exekuce a náhradní výživné: Jak postupovat?

Pokud druhý rodič neplatí výživné na vaše společné dítě, mužete podat návrh na exekuci nebo návrh na soudní výkon rozhodnutí. V této věcí se můžete obrátit na kteréhokoliv soudního exekutora nebo na soud, který rozhodl o výživném. Jakmile je návrh podán, máte nárok na náhradní výživné.

Jak uvádí MPSV každé čtyři měsíce budete dokládat, že jsou splněny podmínky nároku na náhradní výživné (probíhá exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí) a jak (v jaké výši či vůbec) bylo v uplynulých čtyřech měsících výživné hrazeno. Pokud rodič dál neplatí výživné, máte nárok na náhradní výživné 48 měsíců.

Zajímavost :  Bratislavský paradox? Ľudia nemajú kde parkovať, no na garáže nech sa pozerá sused

Do těchto 48 měsíců se počítá skutečná doba neplacení. Pokud tedy například 4 měsíce náhradní výživné pobíráte, pak druhý rodič začne třeba 6 měsíců výživné platit a potom opět přestane, můžete náhradní výživné pobírat dalších až 44 měsíců.

Zdroj Zde