Naozaj nám hrozí Sodoma?

13. máj 2022 o 13:29  I Platený obsah

Registrované partnerstvo osôb rovnakého pohlavia nijako neohrozuje „tradičnú“ rodinu.

Autor je teológ

Žijeme vo svete, ktorý nie je čiernobiely, ale pestrý, farebný. Okrem majoritnej populácie v ňom žije aj minoritná, ktorá je „iná“ v rôznych smeroch. Inakosť sa prejavuje aj v oblasti sexuálnej orientácie, ktorá je vrodená a preto ju nemožno meniť.

Nie je to choroba, a preto bola odstránená zo zoznamu chorôb. Je to asi tak, ako keď sa niekto narodí ako „ľavák“ a chceli by sme z neho urobiť praváka.

Keby bol jedinec s inou sexuálnou orientáciou nútený uzavrieť manželstvo s osobou druhého pohlavia, mohlo by to mať preňho tragické dôsledky a dokonca by to mohlo viesť až k samovražde, ako sa to v niektorých prípadoch aj stalo.

V biblických textoch niet žiadnej výslovnej zmienky o homosexualite. Častý argument pre odmietanie je, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu.

Tento výrok, ako aj iné výroky, má svoje dobové a kultúrne pozadie. Nemali by sme ho len mechanicky opakovať, ale pokúsiť sa vyslobodiť ho z interpretačného znehybnenia a porozumieť mu vo svetle vedeckých poznatkov.

Celý článek zde |