Největší bezpečnostní agentuře u nás se loni dařilo. Nejvíc vynášela fyzická ostraha a zabezpečení

Největší bezpečnostní agentura v České republice, člen skupiny Securitas AB, uzavřela rok 2021 s celkovými tržbami ve výši 1,483 miliardy korun. To představuje jen nepatrný pokles o 0,18 procent proti roku 2020. I přes nepříznivý pandemický vývoj SECURITAS ČR vytvořila v roce 2021 provozní výsledek hospodaření ve výši 46 721 milionů korun a při stabilním obratu získala zakázky s lepší marží. Největší zisky generovala agentura ve stále dominantní oblasti fyzické ostrahy a zabezpečení, rostly ale také tržby v segmentu mobilních bezpečnostních služeb a technologických produktů.

Provozní výsledek proti roku 2020 (54 900 milionů korun) zhoršila jen změna nákladů na obchodní známku v roce 2021. Zisk po zdanění za rok 2021 činil 44 785 milionů korun.

SECURITAS ČR v roce 2021 vykázala největší zisky ve stále dominantní oblasti fyzické ostrahy a zabezpečení, rostly ale také tržby v segmentu mobilních bezpečnostních služeb a technologických produktů (tzv. electronic security).

Společnost urychlila proces digitalizace interních procesů, pokračovala v redukci zakázek s nízkou profitabilitou, implementovala nový korporátní CRM systém a zaměřila se na zvýšení interní procesní a organizační efektivity. K prosinci roku 2021 měla SECURITAS ČR celkem 1385 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.

Druhý rok pandemie neměl výrazný dopad

„Rok 2021 globálně ovlivnila pandemická situace, která však již na obor komerční bezpečnosti neměla tak výrazný dopad, a to díky nasbíraným zkušenostem a přijatým organizačním i procesním opatřením z prvního pandemického roku,“ komentuje CEO společnosti SECURITAS ČR Pavel Adamovský.

Strážný bezpečnostní agentury. Foto: SECURITAS

„Za hlavní negativní vliv na naše podnikání považuji zhoršení dostupnosti a prodlevy v dodávkách komponentů pro bezpečnostní technologie, které společně s akcelerací nárůstu cen technologií v posledních měsících roku 2021 zpomalilo nebo zcela pozastavilo realizace některých technologických projektů,“ doplnil Adamovský.

SECURITAS ČR je součástí mezinárodní skupiny patřící švédské společnosti Securitas AB více než s 1 300 pobočkami ve 47 zemích světa, která je se svými 345 000 zaměstnanci jedním z největších světových zaměstnavatelů. Securitas AB ve své právě vydané výroční zprávě za rok 2021 oznámila tržby ve výši 107,7 miliard švédských korun, což znamená organický růst tržeb ve výši 4 procent, a čistý zisk 3,134 miliardy švédských korun.

Klíčový je pro skupinu růst právě v oblasti electronic security, která nyní tvoří 22 procent tržeb a v roce 2022 se má tento podíl dále zvyšovat i díky chystané důležité akvizici výrobce bezpečnostních technologií Stanley Security.

„V roce 2022 připravujeme akvizici Stanley Security a chystáme se transformovat Securitas v pokročilou společnost s výrazně vylepšenými technologickými schopnostmi … Vybudujeme tak pro naše klienty zcela novou Securitas – moderního, digitalizovaného a inovativního partnera při tvorbě bezpečnostních řešení,“ predikuje CEO společnosti Securitas AB Magnus Ahlqvist.

(hrb)

Celý článek zde