Nová spalovna v Opatovicích má zužitkovat 150 tisíc tun odpadu ročně

Dlouho zvažovaný projekt na stavbu zařízení na energetické využití odpadů v Opatovicích nad Labem po 15leté pauze znovu ožívá. Úředníci ministerstva životního prostředí začali posuzovat tento záměr a jeho dopady na okolí. Investorem jsou Elektrárny Opatovice ze skupiny EPH.

Podle oznámení, které Elektrárny Opatovice předložily do řízení o posouzení dopadu na životní prostředí (EIA), se počítá s kapacitou na spálení 150 tisíc tun odpadu ročně. Jak se zde dále uvádí, objem produkce energeticky využitelného komunálního odpadu v Královéhradeckém a Pardubickém kraji dosahuje 203 až 230 tisíc tun, takže o „palivo“ by nouze být neměla.

Tato zařízení se v běžné mluvě označují jako spalovny, i když přesnější je sousloví zařízení na energetické využití odpadu (zkratka ZEVO). Opatovické ZEVO by z odpadu měly vyrobit okolo 615 terajoulů tepla a 78,5 milionu kilowatthodin elektrické energie. Tepelný výkon kotle má dosahovat 45 megawattů, elektrický výkon turbogenerátoru 12 megawattů. Předpokládaný start výstavby je v roce 2026, zkušební provoz by mohl začít o dva roky později.

Plány na stavbu ZEVO v Opatovicích se objevily již v roce 2005. Záměr však neměl dlouhého trvání, zablokoval jej nesouhlas lidí v obecním referendu, které se konalo v Opatovicích nad Labem a Čeperce. Navíc energetické využití odpadů nebylo ekonomicky výhodné, více se donedávna vyplácelo ukládání odpadů na skládky. Na tom ostatně vydělává i jedna z dalších firem miliardáře Daniela Křetínského – AVE CZ odpadové hospodářství.

Výhodou opatovického ZEVO je dobré napojení na silniční síť i blízkost „velkých zdrojů odpadu“, tedy krajských měst Hradec Králové a Pardubice. Problémy může naopak způsobit odpor místních obyvatel a ekologických aktivistů. Ti už dokázali v minulosti zablokovat nejeden projekt na spalování odpadů. Příkladem může být zastavený projekt ve Vsetíně či odpor aktivistů vůči plánovaným velkým spalovnám u Mělníka a na Karvinsku.

Využití odpadů k výrobě elektřiny a tepla má dlouhou tradici, první takové zařízení bylo spuštěno v Brně již v roce 1905. V současnosti jsou na českém území v provozu čtyři spalovny typu ZEVO v Praze-Malešicích, Brně, Liberci a v Plzni. V pokročilejším stadiu příprav jsou projekty v Mělníce, Českých Budějovicích a v Uherském Hradišti.

Umístění a kapacitu českých ZEVO, dokončených i plánovaných, shrnuje tabulka níže. Údaje jsou v tisíc tun.

zařízení typu ZEVO dnešní kapacita plánovaná kapacita
Praha-Malešice 330 394
SAKO Brno 248 352
Termizo Liberec 117 117
Plzeň-Chotíkov 105 105
Mělník x 320
Komořany u Mostu x 150
České Budějovice x 160
Opatovice nad Labem x 150
Uherské Hradiště x 15
Zdroj: oznámení EIA pro ZEVO Opatovice, Ekonomický deník

David Tramba

Celý článek zde