nové iniciativy k posílení evropské integrované správy hranic a urychlení navracení osob – Řízení migrace

Komise dnes přijala sdělení, které představuje strategický rámec pro evropskou integrovanou správu hranic na dobu pěti let, a doporučení členským státům ke vzájemnému uznávání rozhodnutí o navrácení a k urychlení navracení.
ZDROJ: Forex