Nový formulář k příspěvku na bydlení: Ptejte se experta, co se mění a jak o něj žádat

Od července je možné žádat o příspěvek na bydlení ve zjednodušeném formuláři. Ten původní totiž kritizovali žadatelé i odborná veřejnost. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je přesvědčeno, že na sociální dávku, která se stala jednou z hlavních pomocí státu v době energetické krize a vysoké inflace, tak díky tomu dosáhne výrazně více lidí.

U původního formuláře se mluvilo se o „byrokratickém pekle“ s požadavky na velké množství originálních nebo ověřených příloh. 

„Nový formulář je uživatelsky přívětivější. Snažíme se maximum věcí vyřešit sami. Máme-li nějaké údaje o žadateli, tak je samozřejmě použijeme. Nenutíme ho je dokládat,“ uvedl náměstek MPSV Karel Trpkoš, jehož tým na novém formuláři pracoval.

Podle něj nový formulář také ulehčí zpracování zaměstnancům úřadů práce, které příspěvek na bydlení vyřizují.

V čem má být nový formulář jednodušší:  

  • Už není nutné dokládat originály dokumentů, je možné je pouze vyfotit nebo oskenovat a přiložit k žádosti. To platí například u dokládání výše příjmů, lze jen vyfotit výplatní pásku či potvrzení od zaměstnavatele. Stejné je to u prokazování vztahu k bytu, kde stačí kopie nájemní či podnájemní smlouvy. A také u potvrzení o nákladech na bydlení – stačí bankovní výpis, příjmové doklady, ústřižky složenky, doklady SIPO.
  • Výhodou je, že příspěvek na bydlení bude přiznán žadateli na dobu neurčitou, nebude už tedy třeba o něj vždy k 1. červenci každý rok znovu žádat.
  • Zjednodušením je i možnost dokládat dokumenty pro nárok a výši příspěvku na bydlení jen jednou za půl roku, a to v dubnu a v říjnu. Doposud to bylo nutné dokládat každý čtvrtrok. „K prvnímu překlopení a přechodu na půlroční periodicitu dojde od ledna 2023. Změny v okruhu společně posuzovaných osob, například když se narodí dítě, nebo změny právního titulu k bytu se ale dál dokládají čtvrtletně,“ říká Karel Trpkoš. 
  • Ruší se povinnost rozepisovat náklady na užívání bytu předkládáním zálohově placených služeb.
  • U společně posuzovaných osob stačí i rukou sepsané a podepsané „Prohlášení společně posuzované osoby“
  • Stávajícím příjemcům příspěvku na bydlení odpadá povinnost nově žádat, pouze zaktualizují příjmy a náklady. 

Zjednodušený je jak elektronický formulář, který lze vyplnit na stránkách MPSV, tak i jeho papírová forma, kterou žadatelé vyplňují na úřadu práce. V blízké době by navíc mohli lidé na úřadech práce vyplňovat s pomocí zaměstnanců údaje rovnou online.

Na příspěvek na bydlení vzniká nárok, pokud náklady za bydlení převyšují 30 procent, v Praze pak 35 procent příjmů všech osob, které mají v daném bytě či domě nahlášené trvalé bydliště. Jsou-li příjmy členů domácnosti nižší, než je její životní minimum, použije se pro výpočet životní minimum domácnosti.

Příspěvek se vypočítá jako rozdíl mezi normativními náklady, které každý rok stanovuje stát (nebo skutečnými náklady, jsou-li nižší), a 30 procenty (35 procenty) příjmů (nebo životního minima domácnosti). Pro letošní rok vláda navíc normativy mimořádně zvýšila právě kvůli vysokým cenám energií. 

Změny u žádosti o příspěvek umožnila vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Úpravy nastanou také v čerpání rodičovského příspěvku a v pravidlech vyplácení dávky mimořádné okamžité pomoci.

Vše, co čtenáře zajímá ohledně získání příspěvku na bydlení, zodpoví ve středu 13. července od 10 hodin náměstek MPSV Karel Trpkoš v online rozhovoru pro Aktuálně.cz. Otázky je možné pokládat již nyní.

Celý článek zde