Odkud vane inflační vítr a asymetrie symetrického inflačního cíle

Goldman Sachs přichází s detailnějšími predikcemi inflace v USA, které spolu s předpovědí vývoje produktu vyznívají celkem přívětivě. Podíváme se na ně včetně související krátké úvahy o asymetričnosti symetrického inflačního cíle.
ZDROJ: Forex