Opatření obecné povahy Ministerstva průmyslu a obchodu

Publikováno:

23.12.2021

Autor:

01300

Opatření obecné povahy Ministerstva průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě § 9 odst. 3, písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává opatření obecné povahy č. j. MPO 630180/2021, kterým zrušuje a určuje prvky kritické infrastruktury na území České republiky v energetice, elektronických komunikacích a poštovních službách.

Celý článek zde |