Plány Prahy sobě: nízkoemisní veřejná doprava i snížení spotřeby plynu

Hnutí Praha sobě vedené Janem Čižinským zítra představí program do komunálních voleb, které se budou konat v září. Program zrcadlí nemalé ambice Čižinského týmu ve volbách uspět a přinejmenším obhájit pozice ve vedení pražského magistrátu. Obsahuje 218 konkrétních návrhů na 90 stranách. Pojďme si některé body programu přestavit blíže.

Nabízíme jakýsi „výběr z hroznů“ – nejoriginálnější návrhy nad rámec běžných programových priorit typu více míst ve školkách, nová parkovací místa či zajištění dostupného bydlení. Vzhledem k zaměření Ekonomického deníku výběr zahrnuje hlavně body z oblasti ekonomiky a infrastruktury.

Tramvaje až k hranicím města

Jeden z hlavních taháků – zahájení příprav na okružní linku metra O – zveřejnila Praha sobě již v únoru. Novinkou pro čtenáře programu tak jsou spíš rozsáhlé plány na nové tramvajové linky. Trať z Barrandova do Slivence se již staví, letos začne také výstavba tratí z Divoké Šárky na Dědinu a z Modřan do Libuše.

Navržená trasa budoucí linky metra O. Zdroj foto: prezentace hnutí Praha sobě

Vedle toho Praha sobě přislíbila další rozvoj tramvajové sítě, v další fázi mají následovat trasy do Suchdola, Čakovic, Zdib nebo od Smíchovského lihovaru na Pankrác. Ve fázi projektové přípravy jsou tratě do Počernic, na Strahov a do Bohnic. Platí také záměr vrátit tramvajový provoz na horní část Václavského náměstí.

Spíš elektřina než vodík

Co se týká bezemisní veřejné dopravy, Praha sobě by chtěla rozšířit počet elektrobusů; k současným čtrnácti chce do tří let pořídit dalších sto. Delší a hodně vytížené trasy mají převzít trolejbusy s bateriemi, které v části trasy budou čerpat energii z trolejí. Jedna z chystaných tras povede i na pražské letiště.

Opatrnější jsou plány na využití vodíku v městské hromadné dopravě. Autor dopravního programu Adam Scheinherr zmiňuje chystané otestování vodíkového autobusu na lince 170 na sídliště Barrandov. Cílem testu bude srovnat přínosy tichého a ekologického pohonu s vysokou cenou za tuto technologii.

Odklon od zemního plynu

Třetina domácností v Praze, ale také velké množství firem a veřejných budov, je dnes vytápěno zemním plynem. Vzhledem k závislosti na dodávkách z Ruska a extrémnímu růstu cen od loňského léta je to problém. Tam, kde to bude možné, chce Praha sobě podpořit přechod z plynu k tepelným čerpadlům. Otázkou takového přístupu je dopad na Pražskou plynárenskou, kterou město stoprocentně vlastní a které takový postup poškodí byznysplán.

Částečné, ale vítané snížení závislosti na fosilních palivech by mělo přinést také využití tepla, které vzniká během čištění odpadních vod na Císařském ostrově. Získané teplo by mělo směřovat do Pražské teplárenské soustavy a jejím prostřednictvím ke koncovým spotřebitelům.

Až 8000 nájemních bytů

Po více než třicetileté pauze se má znovu rozjet bytová výstavba v režii města. To již prostřednictvím Pražské developerské společnosti připravilo investice za 25 miliard korun do stavby šesti až osmi tisíc nových bytů. Nájemné bude nastaveno tak, aby uhradilo splátky bankovních úvěrů. Praha sobě by chtěla využít úvěry od Evropské investiční banky, případně jiných relativně levných zdrojů financování.

Zátah na auta bez filtru

Ne všechny návrhy jsou líbivé. Mezi ty represivní patří zátah na auta s vymontovanými či poškozenými filtry pevných částic. Údajně jich po městě jezdí okolo pěti procent, avšak vytvářejí téměř polovinu zdraví nebezpečných emisí z automobilové dopravy. Vedle namátkových kontrol ze strany policie je v plánu i technologické řešení pro detekci takových vozidel, na kterém pracují experti Českých Radiokomunikací a Fakulty strojní ČVUT.

Turistický ruch: kvalita místo kvantity

Stejně tak chce Praha sobě zasáhnout do oblasti turistického ruchu. Její program zmiňuje zvýšení poplatku za ubytování turistů. Cílem je nahradit kvantitu a kvalitou, aby místo zdivočelých mladíků vyhledávajících hospody a noční podniky přijíždělo více turistů se zájmem o kulturu a mezinárodní kongresy. S tím souvisí plánovaná dostavba Kongresového centra podle výsledku architektonické soutěže z roku 2017.

David Tramba

Celý článek zde