Plavební stupeň Děčín blíže k realizaci. Kupka s ním počítá pro přepravu ropy a zkapalněného plynu

Na rozdíl od kanálu Dunaj-Odra-Labe, který vláda Petra Fialy razantně odmítla, výstavbu plavebního stupně v Děčíně podporuje a je součástí Koncepce vodní dopravy ČR. Studie, kterou si nechalo Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí vypracovat, potvrzuje, že lze negativní vliv na přírodu kompenzovat. Ministr dopravy Martin Kupka vítá, že by tímto způsobem šlo přemístit část nákladní dopravy na vodu a otevřít nové dopravní cesty pro ropu a zkapalněný plyn.

Technologická agentura České republiky (TAČR) měla za úkol analyzovat, zda případný zásah do území v případě výstavby plavebního stupně, bude mít vliv na přírodní stanoviště zařazené do soustavy Natura 2000. Tým odborníků dospěl k závěru, že „potenciálně významný negativní vliv na přírodní stanoviště 3270 lze kompenzovat“.

Cílem analýzy bylo shromáždit všechny dostupné informace o projektech na území členských zemí Evropské unie zaměřených na podporu zlepšení hydromorfologického stavu říčních koryt, včetně ověření hypotézy, že stanoviště 3270 lze uměle vytvořit a plošně rozšířit.

„Konečně máme v rukou opravdu vědecké ověření, které dokazuje, že kompenzace jsou možné. V rámci studie byl též prováděn průzkum zahraničních projektů, což jen ukazuje, že předchozí závěry o nemožnosti kompenzačních opatření nebyly objektivní.“, říká ministr dopravy Martin Kupka.

Dolní Labe umožňuje s dostatečnou rezervou navrhnout plochu kompenzačních opatření, která dosahuje téměř 15 ha plochy. Na základě analýzy území a podmínek na březích a v korytě řeky Labe dotčeného úseku byl určen potenciál území, ve kterém je možné navrhovat jednotlivá typová opatření.

Druhy kompenzačních opatření

a) umělé kompenzační náplavy tvarově se blížící k reálným náplavům lokalit stanovišť 3270
b) břehové úpravy v inundačním území, které se osvědčili na realizovaných projektech v zahraničí
c) koncentrační stavby modifikované pro splnění tvarových parametrů nutných pro kompenzační opatření, u kterých byl také doložen vznik stanovišť 3270

Ropa a plyn po vodě

Ministr Kupka studii jednoznačně vítá. „Z našeho pohledu je projekt Plavební stupeň Děčín, na rozdíl od kanálu Dunaj Odra Labe, realistickým, ekologicky obhajitelným projektem, jehož význam, spočívá nejen v možnosti přemístit část nákladní dopravy na vodu, ale i v otevření další dopravní cesty, po které budeme v budoucnu moci dopravovat do České republiky ropu a zkapalněný plyn,“ dodává ministr Kupka.

Jana Bartošová

Celý článek zde