Prezidentka podpísala novelu zákona o energetike. Na trh prídu nové subjekty

Okrem výrobcov, prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy a siete či dodávateľov plynu a elektriny pribudnú na trhu s energiami aj aktívni odberatelia, energetické spoločenstvá, prevádzkovatelia zariadení na uskladňovanie elektriny či agregátori. Počíta s tým novela zákona o energetike z dielne ministerstva hospodárstva, ktorú v piatok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zmena vychádza z balíka opatrení EÚ, známeho ako Čistá energia pre všetkých Európanov.

Zákon o energetike

Zákon o energetike upravuje podnikanie v energetických odvetviach, ustanovuje práva a povinnosti jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou a plynom a pravidlá pre výkon štátnej správy v energetike. „Základné princípy, z ktorých súčasná zákonná úprava vychádza, sú v rámci členských štátov EÚ naďalej platné, dochádza však k rozšíreniu niektorých z nich, respektíve k zavádzaniu nových princípov a rovnako nových účastníkov trhu s elektrinou (a plynom) v záujme podpory jednotného trhu s elektrinou, stability a bezpečnosti trhu s elektrinou a zaistenia ochrany jednotlivých subjektov, najmä koncových odberateľov elektriny,“ uviedol rezort hospodárstva v dôvodovej správe k materiálu.

Okrem právnej úpravy nových účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom novela zákona o energetike prinesie aj právnu úpravu uskladňovania elektriny a zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa či úpravu doterajších právnych podmienok pre nasadzovanie tzv. inteligentných meracích systémov do konkrétnych odberných miest.

Nové práva a povinnosti

Na dosiahnutie a udržanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej alebo distribučnej sústavy v reálnom čase definuje novela aj nové práva a povinnosti prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Prijatie uvedenej novely zákona o energetike je jedným z míľnikov, ktorého splnenie umožní čerpanie finančných prostriedkov EÚ z Plánu obnovy a odolnosti SR na investície zamerané na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie flexibility elektroenergetického systému.

Tento článok mohol vzniknúť aj vďaka podpore našich čitateľov

Pridajte sa k našej komunite, ktorá bojuje za spravodlivý a slušný štát, a podporte prácu našej redakcie. Teraz k nej navyše môžete získať až dve knihy úplne ZADARMO.

Podpora investigatívnej žurnalistiky

S podporou až 2 knihy ZADARMO
Aktuality takmer bez reklám

Aktuality.sk takmer bez reklám
Vylepšené funkcie diskusií

Možnosť diskutovať

Celý článek zde