Příjem žádostí do první výzvy programu COVID Nepokryté náklady dnes končí

Maximální výše dotace na jednoho žadatele činí 40 milionů korun. Příspěvek za duben a květen mohou podnikatelé získat ve druhé výzvě programu, do které se mohou hlásit od 28. června. Příjem skončí 13. září.

V programu COVID Nepokryté náklady stát žadatelům s propadem obratu za rozhodné období alespoň o 50 procent poskytne dotaci na 60 procent nepokrytých nákladů. Provozům s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku se týká pomoc 40 procent nákladů.

Kromě poklesu obratu o 50 procent musí podnikatel doložit také ztrátu sníženou o pomoc z dalších “covidových” dotačních titulů, programu na podporu zaměstnanosti Antivirus a další dotace na způsobilé výdaje. V případě, že podnikatel získal kompenzační bonus a bude mu přiznána podpora z COVID Nepokryté náklady, odpovídající část bonusu bude muset vrátit. Druhá výzva programu je kombinovatelná s dotačním titulem COVID 2021, kde příjem žádostí skončil 2. června. Pomoc se vztahovala k období 11. ledna až 9. května.

Zajímavost :  Dvě olympiády v Tokiu symbolizují japonský technologický úsvit i soumrak

Podnikatelé v první výzvě COVID Nepokryté náklady k 12. červenci v on-line systému MPO zadali asi 5500 žádostí za zhruba sedm miliard korun. K tomuto datu dokončili a podali 3362 žádostí v objemu 4,3 miliardy korun, další rozpracovali.

U druhé výzvy COVID Nepokryté náklady si mohou žadatelé nárokovat příspěvek nejvýše 25 milionů korun za duben a květen. Žádost mohou podat ale jen za čtvrtý měsíc, kdy podpora na jednoho žadatele nesmí přesáhnout 15 milionů korun. MPO k 12. červenci ve svém systému u druhé výzvy evidovalo zhruba 1300 žádostí za 849,3 milionu korun. Dokončených a podaných bylo 652 žádostí za 682,1 milionu korun.

Zajímavost :  Ľudia, ktorí si prosia iné telo, skúšajú naše mysle

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO