Příjemci dotace, kterým bylo vydáno rozhodnutí podle § 14e zákona o rozpočtových pravidlech

Publikováno:

4.11.2021

Autor:

odbor 21200

Doprovodná informace k informaci poskytnuté na žádost.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doprovodnou informaci k informaci poskytnuté dne 20. října 2021 na žádost, týkající se příjemců dotace, kterým bylo vydáno rozhodnutí podle § 14e zákona o rozpočtových pravidlech


Ministerstvo poskytlo žadatelce požadované informace.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO