Proč s růstem bohatství a poklesem chudoby nepřišel celosvětový rozkvět liberální demokracie


Komentář Ivana Mikloše: Vztah mezi hospodářským růstem a ekonomickým rozvojem na jedné straně a měnícími se hodnotami a politickými postoji na straně druhé sociální vědce vždy fascinoval. S nástupem globalizace a rychlého globálního ekonomického růstu, rostoucí propojeností a otevřeností světa (zejména v souvislosti s pádem komunismu, protržními reformami v Číně otevírající se světu a nástupem internetu) došlo v posledních čtyřiceti letech k nebývalému růstu ekonomické a životní úrovně […]
ZDROJ: Deník-N ekonomika na hovno bez obrazku