Prodloužení výstavy Českých korunovačních klenotů do 25. ledna – byly vystavenyv katedrále Sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky.

Vystavení Českých korunovačních klenotů, o kterém rozhodl prezident republiky u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky, se setkalo s mimořádným ohlasem u našich občanů. Po konzultaci s odbornými pracovníky památkové péče proto pan prezident rozhod
ZDROJ: Forex