Program kvalifikovaný zaměstnanec

Publikováno:

5.11.2021

Autor:

odbor 21200

Fungování Programu kvalifikovaný zaměstnanec, stejně jako dalších vládních programů ekonomické migrace, vychází ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 22. října 2021 na žádost, týkající se Programu kvalifikovaný zaměstnanec


Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že Hospodářská komora České republiky jako garant Programu kvalifikovaný zaměstnanec nevykonává svou činnost v rámci přenesené působnosti státní správy. Fungování Programu kvalifikovaný zaměstnanec, stejně jako dalších vládních programů ekonomické migrace, vychází ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (§ 42g, § 42h, § 42i, § 42k, § 42l, § 42m a další). Ten umožňuje vládě zřídit programy ekonomické migrace a usnadnit v jejich rámci některé procedury spojené s procesem získání příslušného pobytového titulu. Program kvalifikovaný zaměstnanec byl schválen usnesením vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581, přičemž text Programu obsahuje všechny informace a podmínky jeho fungování, včetně vymezení činností jednotlivých garantů v procesu jeho realizace. Samotným garantům bylo v rámci daného usnesení vlády doporučeno spolupracovat se členy vlády při provádění Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Činnost Hospodářské komory České republiky jako garanta v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec je založena na textu Programu kvalifikovaný zaměstnanec schváleném usnesením vlády České republiky.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO