Průzkum ECB: Obchodování s futures kontrakty a opcemi na kryptoměny určitě bude

Evropská centrální banka (ECB) nedávno zveřejnila zprávu nazvanou „Odšifrování rizik finanční stability na trzích s kryptoaktivy“. Zpráva přichází v době, kdy jsou kryptoaktiva v centru intenzivních politických debat.

ECB: Poptávka roste

Poptávka po těchto krypto-aktivech v posledních letech radikálně vzrostla, a to navzdory základní volatilitě. Poslední problém byl na pořadu dne během nedávného krachu TerraUSD, který způsobil otřesy na celém trhu s kryptoměnami.

Podle zprávy došlo k dramatickému nárůstu zájmu maloobchodníků o digitální aktiva. Součástí zprávy byl nedávný průzkum, který provedla ECB v rámci průzkumu spotřebitelských očekávání (Consumer Expectation Survey – CES) v těchto zemích: Belgii, Německu, Španělsku, Francii, Itálii a Nizozemsku.

Průzkum ukázal, že přibližně 10 % domácností může vlastnit kryptoaktiva. Zajímavé je, že většina vlastníků kryptoaktiv uvedla, že drží aktiva v hodnotě nižší než 5 000 EUR, přičemž pouze 6 % uvedlo, že drží kryptoaktiva v hodnotě vyšší než 30 000 EUR.

Za pravděpodobnější investory do kryptoměn byli považováni mladí dospělí muži a vzdělaní respondenti. Pokud jde o finanční gramotnost, respondenti, kteří dosáhli buď nejvyššího, nebo nejnižšího skóre z hlediska finanční gramotnosti, s vysokou pravděpodobností drželi kryptoaktivum.

EU považuje kryptoměny za „rizikové“

Finanční regulátoři EU nedávno označili kryptoaktiva za riziková z hlediska „ochrany investorů“ a „integrity trhu“. Navzdory zjištění těchto rizik nebyly návrhy regulace EU dosud odsouhlaseny k realizaci.

Jeden z návrhů zahrnoval nařízení o trzích s kryptoaktivy (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA), které má zlepšit propojení trhu a prověřit regulatorní nejistoty. Návrh MiCA byl zveřejněn v září 2020 a dosud nebyl schválen. To znamená, že nebude uplatňován dříve než v roce 2024, neboť se očekává, že bude uplatňován až 18 měsíců po vstupu v platnost.

Riziko kryptoaktiv se projevuje také při obchodování s futures kontrakty a opcemi. Došlo k výraznému nárůstu využívání pákových tokenů, které investorům umožňují expozici vůči vyšším výnosům z kryptoměn.

To rovněž zvyšuje rizika spojená s pákovými tokeny. Některé burzy nabízejí způsoby, jak zvýšit expozici až na 125násobek počáteční investice. Větší rozptyl na jednotlivých burzách lze pozorovat spíše u bitcoinu než u etherea.

Navzdory tomu, že v EU nebyly zavedeny žádné formální regulace, společnosti založené na kryptoměnách celosvětově nadále trpí. Krypto půjčky se v poslední době dostaly pod intenzivní regulační kontrolu.

Ve Spojených státech amerických uložila Komise pro cenné papíry (SEC) centralizované službě BlockFi pokutu 100 milionů dolarů za to, že neregistrovala nabídky a prodeje svého maloobchodního produktu půjčování kryptopeněz, jak to vyžaduje americký zákon o cenných papírech.

Závěr

Jde vidět, že kryptoměny si svou cestu razí. Jaké regulace tohoto prostoru čekáte?

Máte-li jakýkoli dotaz týkající se kryptoměn, neváhejte se přidat do naší diskuzní skupiny na Facebooku. Nezapomeňte se také připojit na náš oficiální discord server KRYPTOMAGAZIN CZ.

Celý článek zde |