První rok zákona o prověřování zahraničních investic. Ministerstvo průmyslu řešilo 12 případů, nejvíce jich bylo z USA

Prověřování zahraničních investic má zamezit vstupu rizikového investora do české firmy, která je strategicky důležitá z hlediska bezpečnosti či vnitřního nebo veřejného pořádku České republiky. Za první rok Ministerstvo průmyslu a obchodu řešilo 12 případů a 389 notifikací. Vyplývá to z Výroční zprávy o prověřování zahraničních investic.

Mechanismus prověřování má zabránit například tomu, aby rizikový aktér získal kontrolu nad významným prvkem kritické infrastruktury, nebo přístup k citlivým technologiím a informacím. Zákon je zaměřen na investory ze třetích zemí, tedy mimo Evropskou unii, ale zároveň umožnuje prověřit i ty investice, které na první pohled vykonává evropský investor, jenž je však ovládán mimoevropským majitelem.

„Český zákon o prověřování zahraničních investic slaví první výročí. Když 1. května 2021 vstupoval v platnost, trhy se vzpamatovávaly z šoku způsobeného koronavirovou epidemií. Investoři začali pozvolna využívat nashromážděný kapitál a investovat ho. Toto oživení se netýkalo přímých zahraničních investic do EU, které v roce 2021 opět zaznamenaly sestupný trend“, říká ředitel odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací Ota Šimák.

Náhled Výroční zprávy. Zdroj: MPO

¨

Samotná Česká republika v přímých zahraničních investicích oproti roku 2020 zaznamenala 38% pokles. Přesto se našly investice, kterým se Ministerstvo průmyslu a obchodu věnovalo, a to jak v rámci prověření, tak během dobrovolných konzultací navržených investory.

Za první rok MPO řešilo 12 případů, osm z nich bylo schváleno. Ve dvou případech investor své záměry přehodnotil a investici zrušil. Zatím nedošlo k žádnému zákazu. MPO se zároveň zabývalo 389 notifikacemi investic realizovaných v jiných členských státech, které obdrželo od partnerů z členských států EU.

Nejvíce případů tvořily investice z USA, Čína a Rusko byly zastoupeny jednou.

,,V únoru 2022 Rusko zaútočilo na další ukrajinská území a zatáhlo Ukrajinu do válečného konfliktu v plném rozsahu. Po koronavirové epidemii se jedná o další šok, který negativně ovlivnil celkové množství investic směřujících do tuzemských společností“, konstatuje Šimák.

Podle něj Ministerstvo průmyslu a obchodu již před válkou věnovalo zvýšenou pozornost všem bezpečnostně relevantním ruským a běloruským investicím a investorům. K přísnějšímu posuzování ruských a běloruských investic nyní vyzývá i Evropská komise.

Jana Bartošová

Celý článek zde