Referent/Referentka do odboru brownfields a inovačního podnikání

Publikováno:

14.10.2021

Autor:

11100 – odbor personální

Nabídka pracovní pozice referent/ka na pozici ministerský rada do oddělení brownfields

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor brownfields a rozvoje inovačního podnikání, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení brownfields přijme referenta/referentku na pozici ministerský rada, a to na dobu určitou, po dobu rodičovské dovolené stávající státní zaměstnankyně. Tato pozice bude vykonávána v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Obor a charakteristika pracovní činnosti:

 • obor služby 31. Průmysl;
 • administrace projektů typu brownfields;
 • zpracovávání stanovisek a vyjádření k dané problematice v rámci programu státní podpory;
 • monitoring a vyhodnocování programu podpory a administrace;
 • provádění průběžných kontrol příjemců dotace;
 • komunikace a jednání s příjemci dotace a zástupci veřejné správy;

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

Zajímavost :  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

d) být bezúhonný[2];

e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Požadujeme:

 • vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu; v případě nesplnění požadavku na vzdělání může být přijat i uchazeč, který splňuje vzdělání bakalářského studijního programu, nebo má praxi v činnostech podle § 5 zákona o státní službě v uplynulých 10 letech nejméně 4 roky, nebo získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo;
 • základní orientace v legislativě týkající se poskytování dotací, zejména zákona 218/2000 o rozpočtových pravidlech a zákona 320/2001 o finanční kontrole;
 • přehled a praxe v problematice kohezní politiky EU pro období 2014-2020 výhodou;
 • základní přehled o problematice brownfields, stavebních a ostatních souvisejících předpisech přípravy a realizace staveb výhodou;
 • uživatelská znalost MS Office;
 • pečlivost, zodpovědnost, analytické myšlení;
 • řidičské oprávnění ve skupině B výhodou;
 • trestní bezúhonnost.
Zajímavost :  Fico kričí, aby ho počuli najmä tí, čo ešte nevypovedali

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • odborný růst a vzdělávání, možnost vykonání příslušné úřednické zkoušky;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
  13. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • plný pracovní úvazek;5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna.

Další informace:

 • zahájení pracovního poměru ihned, popř. dle dohody.

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem

nejpozději do 5. listopadu 2021 na e-mail: [email protected].  

Upozornění:

 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu na všech služebních i pracovních místech. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.
Zajímavost :  Petra Procházková: Neuveriteľne sa fintia. Ja som pre afganské ženy humusáčka

[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO