Řešení na sto tisíc let. Škoda JS dokončila model kontejneru pro trvalé uložení jaderného paliva

Plzeňská Škoda JS dokončila výrobu modelu ukládacího obalového souboru – laicky řečeno kontejneru – určeného pro skladování vyhořelého paliva v plánovaném hlubinném úložišti. Zadavatelem projektu byla Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která by měla v příštích desetiletích hlubinné úložiště vybudovat.

Jak uvedl mluvčí Škody JS Jan Stolár, v rámci projektu bylo navrženo optimální konstrukční řešení obalového souboru. Na základě korozních testů v simulovaném prostředí budoucího úložiště byly také vytipovány materiály s vysokou korozní odolností, které zaručí skladování vyhořelého paliva po dobu několika stovek tisíc let bez porušení hermetičnosti obalového souboru.

Model kontejneru pro trvalé uložení použitého jaderného paliva. Zdroj: Škoda JS

Tím je zaručeno to nejdůležitější, tj. že nedojde k úniku radionuklidů do vnějšího prostředí. Korozní testy materiálu byly prováděny ve spolupráci s odborníky z ÚJV Řež, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a brněnské společnosti Energovýzkum.

Navržený kontejner je tvořen vnějším obalem, vyrobeným ze silnostěnné trubky z uhlíkové oceli o průměru 914 milimetrů. V něm jsou s pomocí vestavby umístěna vnitřní pouzdra, vyrobená ze silnostěnné trubky z nerezové oceli. Každé pouzdro je určeno pro jeden palivový soubor. V případě paliva z dukovanské elektrárny obalový soubor sedm vnitřních pouzder, v případě temelínské elektrárny obsahuje obalový soubor pouze tři pouzdra; palivové soubory z Temelína jsou totiž rozměrnější.

Délka obalových souborů je dána typem skladovaného paliva. Pro palivo z Dukovan má navržený obalový soubor délku téměř 4 metry a hmotnost 14 tun, pro palivo z Temelína je jeho délka téměř 5 metrů a hmotnost 18 tun. Průměr obou typů ukládacích obalových souborů je záměrně zvolen shodný s ohledem na unifikaci hlubinného úložiště včetně vrtů do horniny.

Škoda JS již řadu let vyrábí kontejnery pro ukládání vyhořelého paliva v meziskladech v prostorách jaderných elektráren. Pro tento účel dodávala dříve kontejnery CASTOR vyráběné v licenci německé firmy GNS. V současnosti již nabízí kontejnery s vlastním designem. Předpoklad je, že palivo bude v těchto kontejnerech skladováno po dobu 60 let. Poté bude následovat přeložení palivových souborů do nového kontejneru a umístění v hlubinném úložišti.

(ede)

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO