Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Rodné číslo podnikatelů už nemusí automaticky být součástí jejich daňového identifikačního čísla (DIČ). Novou možnost přinesla novela daňového řádu, která platí od letošního ledna. Stát tak vyšel vstříc ochráncům osobních údajů a dalším kritikům.

Úprava, s níž v návrhu novely přišlo ministerstvo financí, přinesla jenom částečné vylepšení: Kdo o to finanční úřad výslovně požádá, získá DIČ tvořené „vlastním identifikátorem správce daně, který bude na rozdíl od rodného čísla koncipován jako bezvýznamový“ – tedy číslo, které s tím rodným nijak nesouvisí. Všichni ostatní podnikatelé – tedy i ti, kteří začínají – však dál automaticky dostávají DIČ podle rodného čísla.

O změnu zatím požádala jenom nepatrná část podnikatelů. Od začátku roku jich bylo 118, z toho nejvíc v Praze (44) a Středočeském kraji (27). Málokdo totiž o takové možnosti ví. Finanční úřady ji nijak nepropagují, výrazněji se o ni nepsalo ani v médiích – náš web Peníze.cz loni patřil mezi výjimky.

O DIČ bez rodného čísla je možné žádat jak na začátku podnikání (současně s přihláškou k registraci na finančním úřadě), tak kdykoliv v jeho průběhu (tedy i v případě, že podnikatel už má přidělené DIČ z dřívějška).

DIČ slouží primárně pro komunikaci s finančním úřadem. Jenže když je podnikatel registrovaný k dani z přidané hodnoty (DPH), může jeho DIČ s rodným číslem vidět každý, komu vystaví daňový doklad. Dříve ho podnikatelé museli „vystavovat“ i na každé účtence spadající do elektronické evidence tržeb (EET) – tuto povinnost pro fyzické osoby zrušil Ústavní soud na konci roku 2017.

O změnu se zasadili také poslanci Pirátů, kteří proti rodným číslům v DIČ opakovaně bojovali v minulém volebním období. „Ministerstvo financí nechtělo dosavadní praxi zrušit úplně, protože je tu problém s tím, že má údajně od dodavatele informačního systému omezenou řadu obecných identifikátorů a za rozšíření řady by si dodavatel účtoval nemalé prostředky,“ vysvětluje bývalý pirátský poslanec Tomáš Martínek.

„Pokud si dodavatel chce za rozšíření databáze o číslo účtovat nějaké významné částky, je to spíše na změnu dodavatele,“ říká Martínek. Nová vláda má na popud pirátů ve svém koaličním prohlášení, že chce ukončit takzvaný vendor lock-in. Tedy závislost na konkrétním dodavateli, který si díky tomu může účtovat nepřiměřené vysoké částky za provoz a rozvoj informačních systémů.

„S našimi návrhy na ukončení používání rodných čísel v DIČ souhlasili v minulém volebním období i zástupci dalších stran nově vznikající koalice, proto předpokládám, že úplné odstranění rodných čísel z DIČ bude na novém ministru financí,“ dodává Martínek.

Rodné číslo je zneužitelné

„Zneužitelnost rodného čísla spočívá v možnosti vyhledávání v různých registrech. Navíc vypovídá o datu narození a pohlaví dané fyzické osoby,“ vysvětluje Vojtěch Marcín, zástupce tiskového mluvčího Úřadu pro ochranu osobních údajů. O nápravě jednal tento úřad v minulosti s ministerstvem financí, k plošné změně to však zatím nevedlo.

František Nonnemann ze Spolku pro ochranu osobních údajů připomíná, že rodné číslo historicky vzniklo pro jiný účel, než pro prakticky všeobecnou identifikaci osob. „Dnes je často využíváno k ověření totožnosti člověka v soukromém i veřejném sektoru. Jeho využívání jako víceméně jedinečného identifikátoru s sebou nese několik rizik, týkajících se zejména možnosti zneužití identity. Je pravdou, že základní registry a zavedení bankovní identity toto riziko snižují, nicméně stále existuje. A není důvodné ani spravedlivé, aby rodné číslo podnikatelů bylo neomezeně přístupné všem,“ upozorňuje Nonnemann. Možnost změny DIČ, která funguje od letošního roku, vnímá jako pozitivní krok, mohla však přijít mnohem dřív.

Také podle ministerstva vnitra není správné, aby obsahem DIČ bylo rodné číslo. Plošná změna všech DIČ ze starého na nový formát je však podle něj poměrně složitá logistická operace. „Pro nově přidělovaná DIČ osobám, které začínají podnikat, to sice žádný výrazný problém nepředstavuje – stačí začít přidělovat jinak generované bezvýznamové identifikátory. Nicméně pro existující držitele je to výrazně složitější a scénáře pro výměnu DIČ bude třeba stanovit,“ říká Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Konkrétní návrh, jak změnit zákon včetně technických, časových a dalších souvislostí, je však na ministerstvu financí, respektive Generálním finančním ředitelství, dodává Malá.

Větší změna zůstává ve fázi „musíme to promyslet“. „V rámci resortu ministerstva financí se diskutuje o dlouhodobém systémovém řešení v podobě úplného nahrazení identifikátoru rodného čísla a přechod na takzvaný resortní identifikátor. Takové řešení však musí být přijato s ohledem na dostupnost služeb e-Governmentu a teprve na základě analýzy dopadů tohoto opatření do interních informačních systémů,“ říká Tomáš Weiss z tiskového oddělení ministerstva financí.

Konec rodných čísel v občankách

Rodná čísla samozřejmě nejsou problémem jen v DIČ. O tom, že by měla zmizet třeba i z občanských průkazů a různých registrů jako základní identifikátor fyzické osoby, se mluví přes deset let. Konkrétní řešení je stále v nedohlednu.

Už v roce 2009 schválený zákon o základních registrech stanoví, že rodné číslo bude možné jako jednoznačný identifikátor fyzické osoby využívat maximálně do konce roku 2025. Poté mají rodná čísla nahradit bezvýznamové identifikátory, z nichž nepůjde vyčíst věk ani pohlaví. „K neuvádění rodného čísla na nově vydávaných občanských průkazech mělo původně dojít od začátku roku 2020, několika zákonnými změnami bylo toto datum posunuto na začátek roku 2024,“ dodává Malá.

Podle Františka Nonnemanna ze Spolku pro ochranu osobních údajů je plán na ukončení využívání rodného čísla v roce 2025 velmi ambiciózní. „Jsou k tomu nutné jak změny legislativní, tak technické. Jinak nebude zajištěna jednoznačná identifikovatelnost fyzických osob v informačních systémech, které dosud využívají rodné číslo jako hlavní identifikátor. A samozřejmě je také důležité, aby stát dal i soukromému sektoru k dispozici nástroj, jak jednoznačně ověřit identitu. Otázka je, do jaké míry to pro novou vládu bude priorita,“ říká.

Jana Divinová

 Další články autora.

Vytisknout

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO