Sekretář/Sekretářka do odboru kontroly sekce Fondů EU

Publikováno:

26.4.2022

Autor:

11100 – odbor personální

Nabídka pracovní pozice sekretář/sekretářka do odboru kontroly sekce fondů EU

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor kontroly sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Odbor kontroly přijme sekretáře/sekretářku, a to na dobu 3 let s možností prodloužení do 31.12.2030, v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Popis pracovní činnosti:

 • Zajišťování sekretářských, administrativně–technických nebo jiných provozně-technických prací sekretariátu odboru.
 • Koordinace sekretářských, administrativně–technických nebo jiných provozně-technických prací na jednotlivých odděleních odboru.
 • Vyřizuje administrativní agendu ředitelky odboru a korespondenci podle stanovených obecných postupů
 • Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty.
 • Komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek.
 • Evidence materiálů vztahujících se k problematice strukturálních fondů EU a OPPI/OP, PIK/OP TAK

Požadujeme:

 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou;
 • uživatelskou znalost MS Office;
 • samostatnost, pečlivost, analytické myšlení, rozhodnost, zodpovědnost;
 • komunikační a organizační schopnosti, týmovou práci;
 • trestní bezúhonnost.
   

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt;

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

d) být bezúhonný;

e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.
 

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou, na dobu 3 let s možností prodloužení do 31.12.2030;
 • odborný růst a vzdělávání;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Politických vězňů 20, Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
  5. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, další výhody vyplývající z kolektivní smlouvy a kolektivní dohody.
   

Další informace:

 • zahájení pracovního poměru – neprodleně po ukončení výběrového řízení.
 • místo výkonu práce – Praha.

V případě Vašeho zájmu zasílejte strukturovaný životopis s motivačním dopisem a příslušnými listinami případně čestným prohlášením (viz příloha)

nejpozději do 20. května 2022 na e-mailovou adresu:  [email protected].   
 

Upozornění:

 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.

Celý článek zde |