Šetření je základ, někdy ale nestačí. Přehled dávek pro ty, co je zatím nepotřebovali

Ceny energií, zboží i služeb rostou a řada lidí se dostává do svízelné finanční situace. Nejde jen o seniory a rodiny s nízkými příjmy. Do problémů se dostávají už i statisíce „zajištěných“ domácností, které doposud potíže s placením měsíčních výdajů neměly. Podle expertů se nyní musí sociální dávky dostat i k lidem, kteří s pomocí státu zatím nemají zkušenost či ji doposud odmítali.

Podle dat České bankovní asociace (ČBA) se cena elektřiny v únoru meziročně zvýšila o 22,6 procenta, cena plynu vzrostla o 28,3 procenta. K růstu celkové cenové hladiny významně přispěly také potraviny, které meziročně zdražily o 6,9 procenta. „V únorové inflaci se přitom ještě neprojevilo skokové zvýšení cen některých komodit po agresi Ruska na Ukrajině. Lze proto očekávat, že březnová inflace poskočí nad 12 procent,“ varují zprávy ČBA.

Do finanční problémů tak začínají vedle nízkopříjmových domácností „padat“ i lidé, kteří se svými výdělky řadí do střední třídy a doposud problémy s výdaji neměli. Jak tedy situaci řešit?

„Ti, kteří ještě mají kde brát, mohou jít cestou snížení spotřeby energií, omezení zbytných výdajů či zvýšení příjmu například dalším zaměstnáním, brigádou. Bohužel současný růst energií je tak dramatický, že spolu s růstem cen potravin, léků, benzinu a dalších nezbytných výdajů už vyšší statisíce lidí nebudou mít šanci to zvládnout vlastními silami,“ říká Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení.

Podle něj nyní klíčovou roli musí sehrát stát. „Mimořádně valorizovat důchody, zvážit daňové úlevy či zavést mimořádné cílené příspěvky. Vláda by měla také urychleně zjednodušit přístup k příspěvku na bydlení. Na ten sice letos teoreticky dosáhne více lidí, ale stále platí, že je extrémně složité o něj úspěšně požádat,“ dodává Hábl. 

U příspěvku na bydlení vláda pro letošní rok zvýšila normativy, aby se příspěvek dostal k většímu počtu lidí. Zatím ale žádostí o dávku není tolik, kolik se předpokládalo. Příspěvek na bydlení stále nepobírá 7 z 10 domácností, které na něj mají nárok.

Náročné papírování u příspěvku ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) slíbil zjednodušit. „Bohužel jsme zdědili velmi složitý systém formulářů a potvrzení, které je třeba vyplnit. V březnu budeme mít připravené novely, které zjednoduší žádosti a zajistí, aby lidé nezůstali bez pomoci. Chci prosadit, aby tyto novely byly schváleny co nejrychleji,“ uvedl už v únoru ministr. Podle informací tiskového odboru ministerstva budou ale nové formuláře platit nejdříve od července. 

Na složitá řešení není čas

Podle odborníků je u příspěvku na bydlení také nedostatečná osvěta, jak funguje a kdo na něj má nárok. Řada lidí tak vůbec neví, že by na pomoc od státu dosáhla.

„Systém podpory ze strany státu je nepřehledný. Stát nevěnuje dostatečnou pozornost ani osvětě, ani potřebné podpoře terénních sociálních služeb. Je třeba například výrazně rozšířit síť kontaktních míst bydlení, kterých je v republice zatím jen několik,“ říká Jaroslav Lorman z organizace Život 90, která se zaměřuje na pomoc důchodcům. 

To ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) odmítá. „O možnosti pobírat příspěvek na bydlení byli občané informováni v podstatě všemi dostupnými cestami. Na složenkách SIPO, prostřednictvím letáčků a inzerce, informacemi zasílanými dodavateli energií, dopisem všem příjemcům důchodů zasílaným v souvislosti s valorizací. A stále jsou informace na stránkách ministerstva i úřadu práce. Náš web nyní upravujeme tak, aby byl co nejpřehlednější,“ uvedl Jakub Augusta z tiskového oddělení MPSV. 

A je tu ještě jedna věc – tou je „odpor“ mnoha lidí sociální dávky od státu pobírat. Podle Aleny Zieglerové z Institutu pro sociální inkluzi ale vyžadují mimořádné situace mimořádná řešení.

„V době výrazného zdražování je ideální čas seznámit se se sociálním systémem státu a najít si takové dávky, které mi mohou s finanční situací pomoci,“ uvedla odbornice. Také ona doporučila v online rozhovoru na Aktuálně.cz v první řadě příspěvek na bydlení.

Principem příspěvku na bydlení je, že by lidé neměli za bydlení vynaložit víc než 30 procent, v Praze 35 procent, příjmů. „Záleží tedy na poměru mezi společnými příjmy lidí ve společné domácnosti a výdaji na bydlení. Měsíční příjmy všech osob v domácnosti si vynásobte číslem 0,3, v Praze 0,35, a výsledek porovnejte s tím, co měsíčně platíte za bydlení. Jsou-li výdaje vyšší, máte pravděpodobně na příspěvek nárok a můžete si o něj požádat na nejbližším oddělení státní sociální podpory úřadu práce,“ doporučila čtenářům Aktuálně.cz Zieglerová.

K dispozici je celkem 30 dávek

Český sociální systém nabízí celkem třicet dávek. V souvislosti s energetickou krizí se vedle příspěvku na bydlení zmiňuje také mimořádná okamžitá pomoc. Tuto dávku Alena Zieglerová doporučila například čtenáři, který napsal, že možná nebude mít na zaplacení vyúčtování elektřiny. 

„Na oddělení hmotné nouze úřadu práce podle místa vašeho trvalého bydliště si můžete požádat o mimořádnou okamžitou pomoc k úhradě nezbytného jednorázového výdaje. Dávka vám bude přiznána na základě předložení dokladů o vašich příjmech, například výpisu z účtu, a prohlášení o úsporách a majetku za vás a vaše nejbližší okolí. Pokud jde o vyúčtování od dodavatele poslední instance, uveďte to do žádosti, protože v takovém případě je zmírněno posuzování vašich úspor,“ uvedla odbornice. 

Mimořádná okamžitá pomoc patří mezi dávky hmotné nouze. Dostávají ji jen lidé ve velmi vážné tísni bez prostředků. Úředníci posuzují nejen příjem a majetek žadatele, ale i ostatních členů rodiny. Maximální výše dávky může činit 15násobek částky životního minima jednotlivce, tedy až do výše 63 690 korun. 

Ministerstvo teď chystá v zákoně o pomoci v hmotné nouzi změny. „Cílem je uzpůsobit mimořádnou okamžitou pomoc rozličným, mnohdy ne zcela předvídatelným situacím, které mohou rodiny v důsledku zvyšujících se životních nákladů potkat,“ uvedl Augusta z tiskového oddělení úřadu. 

Důchodci se ocitají v bytové nouzi

Řadu dotazů v online rozhovoru Aktuálně.cz pokládali důchodci. Ti jsou podle odborníků výrazně zasaženi zdražováním, zvlášť pokud žijí sami v domácnosti. 

„Otec má 82 let, žije sám v rodinném domě, důchod má 15 500 korun, zálohu na plyn 10 tisíc korun a na elektřinu 2000 korun. Má nárok na nějakou dávku?“ ptala se čtenářka.

Podle Aleny Zieglerové má a vypočítává: „Normativní náklady na bydlení ve vlastním bytě nebo domě představují v roce 2022 pro samostatně žijící osoby 6682 korun. Důchod 15 500 korun vynásobený číslem 0,3 (v Praze by to bylo 0,35) je 4650 korun (v Praze 5425 korun). Skutečné náklady na bydlení, 12 tisíc korun, tedy převyšují zhruba třetinu příjmu vašeho otce, a tudíž má nárok na příspěvek na bydlení.“

Doplnila, že se dokládají výdaje na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí a příjmy, v případě důchodu se uvádí jen částka do žádosti o dávku. „Vzhledem k věku doporučuji vyplnit žádost zde, vytisknout ji a poslat poštou, pokud nemá otec k dispozici bankovní identitu, kterou by bylo možné využít pro plné online podání žádosti,“ uvedla Zieglerová a upozornila tak na možnost komunikace s úřadem online. 

Zástupci iniciativy Za bydlení a organizace Život 90 nedávno upozornili, že už před letošní zimou žily v Česku v bytové nouzi tisíce starších lidí. Kvůli skokovému navyšování cen energií může počet seniorských domácností s nadměrnými náklady na bydlení stoupnout až na čtvrt milionu.

„Více než 40 procent svých příjmů na bydlení v Česku loni vynakládalo 110 až 150 tisíc seniorských domácností, z toho tři čtvrtiny představovaly domácnosti osamělých seniorek,“ upozorňuje říká Jan Klusáček z iniciativy Za bydlení, který se obává, že letos se počet zdvojnásobí. Příspěvek na bydlení podle něj zatím využívá jen čtvrtina seniorů, kteří na něj mají nárok. 

V bytové nouzi často končí starší lidé, kteří předtím bydleli ve standardním bydlení. „Roste počet starších lidí v azylových domech a seniorské domácnosti dnes představují až pětinu všech domácností dlouhodobě pobývajících v ubytovnách. Z našich průzkumů vyplynulo, že třetina z jejich uživatelů a uživatelek starších 60 let se ocitla v bytové nouzi až po svých 60. narozeninách,“ dodává analytik.

Podle MPSV se vláda snaží pomoci každému, kdo by mohl mít v současné situaci problémy. „Dvakrát byl navýšen příspěvek na bydlení zvýšením normativních nákladů na bydlení a rozšířil se okruh osob, které na něj mohou dosáhnout. Spolu se zvýšením příspěvku byla přijata i úprava, která umožňuje vládě ještě jednou letos zvýšit normativní náklady na bydlení, pokud z odhadu, který předloží ministerstvo průmyslu a obchodu s energetickým úřadem, vyplyne významná změna navýšení úrovně nákladů na energie,“ říká mluvčí Augusta.

Podle něj byly také upraveny postupy u dávek pomoci v hmotné nouzi, aby reagovaly na situaci, kdy se domácnosti potýkaly s důsledky ukončení činnosti některých dodavatelů energií. A se zvyšováním cen podle něj souvisí i mimořádné zvýšení důchodů od června letošního roku a zvýšení životního a existenčního minima od 1. dubna. “ Kroků se tedy již učinila celá řada,“ dodává mluvčí úřadu. 

Celý článek zde