Slováci môžu dať NKÚ preveriť hospodárenie s majetkom štátu či samospráv

Slováci môžu rôznymi spôsobmi podať podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Môžu dať preveriť hospodárenie s financiami a majetkom štátu či samospráv a hospodárenie s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ). TASR o tom informovala riaditeľka odboru internej a externej komunikácie NKÚ Zuzana Devera.

„V prípade, že ste vyčerpali dostupné možnosti riešiť problém cez vnútornú kontrolu príslušného úradu či inštitúcie alebo hlavného kontrolóra samosprávy, kontaktujte nás cez formulár na www.nku.gov.sk, emailom na [email protected], cez portál slovensko.sk, listom, doručením do podateľne úradu,“ priblížila Devera.

Úrad kontroluje vládu, ministerstvá, ostatné štátne orgány a orgány štátnej správy, obce, vyššie územné celky, štátne účelové fondy a verejnoprávne inštitúcie. Ďalej sú to právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť vo verejnom záujme a osoby hospodáriace s verejnými financiami, ako aj prostriedkami EÚ.

Úrad upozorňuje, že nerieši majetkové a dedičské spory, odtiahnutia áut a pokuty, pracovno-právnu agendu, správne konanie iných úradov, správcovské spoločnosti bytov, rozhodnutia súdov a správnych orgánov. Nezaoberá sa ani podozreniami zo spáchania trestného činu, hospodárením súkromných firiem či spotrebiteľskými reklamáciami.

Tento článok mohol vzniknúť aj vďaka podpore našich čitateľov

Pridajte sa k našej komunite, ktorá bojuje za spravodlivý a slušný štát, a podporte prácu našej redakcie. Teraz k nej navyše môžete získať až dve knihy úplne ZADARMO.

Podpora investigatívnej žurnalistiky

S podporou až 2 knihy ZADARMO
Aktuality takmer bez reklám

Aktuality.sk takmer bez reklám
Vylepšené funkcie diskusií

Možnosť diskutovať

Celý článek zde