Slovenský plynárenský priemysel zabezpečí plyn aj tým, ktorí počas režimu DPI nepodpísali zmluvu

Zákazníkov, ktorí doposiaľ nepodpísali zmluvu na dodávku plynu v štandardnom režime, však SPP požiadal o doručenie podpísaných zmlúv.

„SPP ubezpečuje všetkých dotknutých odberateľov plynu, že aj po skončení režimu dodávateľa poslednej inštancie 8. januára 2022, zabezpečí dodávku plynu bez akéhokoľvek prerušenia všetkým zákazníkom, ktorí zatiaľ nestihli podpísať zmluvu na dodávku plynu v štandardnom režime,“ informoval v pondelok štátny SPP na svojej internetovej stránke.

Najväčší alternatívny dodávateľ energií na slovenskom trhu, spoločnosť Slovakia Energy, ukončila svoju činnosť na Slovensku začiatkom októbra minulého roka pre extrémny nárast cien energií na európskom trhu. Zatiaľ čo v prípade elektriny sú dodávateľmi poslednej inštancie tri distribučné spoločnosti, dodávky plynu pre zákazníkov skrachovaných spoločností zo zákona zabezpečuje SPP.

SPP aktívne oslovil všetkých dotknutých odberateľov plynu písomne, nie všetci však stihli podpísať štandardnú zmluvu o dodávke plynu počas trojmesačného trvania režimu dodávky poslednej inštancie. Pokiaľ zákazník od SPP návrh na uzavretie zmluvy o dodávke plynu nedostal, prípadne ak má záujem aj o uzavretie zmluvy na dodávku elektrickej energie, musí kontaktovať SPP e-mailom na adrese [email protected], telefonicky na čísle 0850 111 363 alebo navštíviť ktorékoľvek Zákaznícke centrum SPP.

Celý článek zde